Мениджмънт

Как да използваме данните: от числата до анализа

CIO Media

В момента софтуерът е в основната на всичко, което компаниите правят. От важните SaaS услуги в облака до ERP решенията софтуерът се превръща в двигател на бизнес продуктивността и на ръста на приходите. Същевременно крайните потребители настояват за повече контрол над своите устройства и данни, включително търсят гъвкавост по отношение на това как използват и плащат за устройствата си. Независимо дали става дума за всичко като услуга, модели за абониране, софтуерен лиценз – начинът, по който крайните потребители си взаимодействат с доставчиците се променя.

Комбинацията от софтуер и свързаност позволява на производителите да имат достъп до нов и значим ресурс: данните. Те могат да осигурят огромна стойност, тъй като помагат на компаниите да разберат повече за това кои са популярните функции, колко време се използват и кои са опциите, които не се прилагат.

Тенденцията да се добавя стойност чрез софтуера – и по-големият достъп до данните благодарение на свързаността – изглежда ще се запази. Според проучване информацията е бъдещето на бизнеса. Въпреки това около половината от компаниите (47%) не разполагат с уменията да анализират данните, които имат или които ще съберат. В допълнение организациите се опитват да наемат персонал с правилните умения, за да отговорят на тези нужди и да достигнат до правилните изводи от наличната информация.

Какви са нужните умения

Общите умения, свързани с данните, не са достатъчни за наемането на бъдещите служители. Компаниите трябва да търсят такива хора, които имат умения в управлението, анализа и гарантирането сигурността на данните:

  • Управление на данните – да разполагате с данни е нещо напълно различно от това да можете да управлявате каква информация се събира и как тя се използва от бизнеса. Именно затова експертизата в управлението на данни е важна. Управлението на данните изисква организационни, технически и аналитични умения, а освен това се явява и в основата на всички други дисциплини за данните.

  • Анализ на данните – след като данните са събрани и съхранени, те трябва правилно да бъдат отсети, интерпретирани и анализирани. За да се постигне успех, направените заключения трябва да се използват за взимането на ефективни бизнес решения, които ще са полезни на компанията. Това означава, че служителите трябва да могат да разрешават проблеми и да имат добри организационни умения.

  • Сигурност на данните – компаниите трябва да осъзнаят, че техните данни и изводите, до които те водят, имат потенциала да ги откроят от конкурентите. Затова е и неизбежно в един момент те да се превърнат в обекти на хакерска атака. Изключително важно е компаниите да наемат служители, които имат уменията да гарантират, че данните са защитени чрез мерки за сигурност като криптирани и мултифакторна автентикация.

Разбира се, нуждата от специфични умения може да се адресира като се повиши квалификацията на настоящите служители. Докато производителите на хардуер преминават към подход, базиран на софтуера, седем от 10 (67%) от тях отбелязват, че след 10 години ще има по-малко позиции свързани с хардуерното инженерство. Тези кадри могат да бъдат добри кандидати за запълване на новопоявяващите се роли в компаниите. Добрата новина е, че шест от 10 (64%) вече са започнали да правят това и се очаква повече служители да последват техния пример.


Как да използваме данните: от числата до анализа

© CIO Media, Cio.bg

Баланс между хората и автоматизацията

С предстоящите промени способността на свързаните устройства да комуникират помежду си и да автоматизират функциите ще бъде съществено за напредъка на индустрията. Все пак автоматизацията не означава хората да загубят работата си. Всъщност скорошно проучване на Deloitte установи, че въпреки отпадането на 800 хил. нискоквалифицирани позиции, изкуственият интелект и машинното обучение ще доведат до създаването на нови 3,5 млн. работни места.

Въпреки все по-голямото навлизане на автоматизацията през следващите години, компаниите ще се нуждаят от висококвалифицирани служители. Нашата креативност и способност да разрешаваме проблеми ни помагат да управляваме и анализираме данните, както и да достигаме до онези ключови изводи, които ще оформят стратегията на организацията за години напред.

Фирмите, които ще постигнат успех в бъдеще, ще бъдат онези, които могат да намерят правилния баланс между автоматизацията и хората, да задържат и повишават квалификацията на своите служители и бързо да внедряват нова експертиза. Ерата на автоматизацията настъпва и компаниите трябва да открият как да развият правилните умения, за да изпреварят конкурентите.


X