Мениджмънт

Всичко-като-услуга – повече гъвкавост в дигиталната трансформация

CIO Media

Облачните технологии се превърнаха в основна тенденция и голяма част от компаниите вече са възприели инфраструктурата-като-услуга (IaaS), софтуера-като-слуга (SaaS) или платформата-като-услуга (PaaS) като част от своите ИТ портфейли. Но облачните възможности се разширяват постоянно и вече включват предложения от рода на работния плот-като-услуга (DaaS), съхранението-като-услуга (STaaS), контейнера-като-услуга (CaaS) и др. Добре дошли в ерата на всичко-като-услуга (XaaS), в която всяка ИТ функция може да бъде поднесена под тази форма, улеснявайки бизнеса.

Строго погледнато, XaaS обхваща всяка компютърна услуга, която се доставя по интернет и се заплаща в гъвкав модел на потребление, а не като предварително закупуване или лиценз. Но в стремежа си да интегрират нови дигитални услуги за заинтересованите страни в бизнеса, ИТ мениджърите все по-често копират формулата на XaaS във вътрешните си операции.За много от тях XaaS не е просто начин за модернизиране на ИТ системите чрез избора на Salesforce.com за CRM, ServiceNow за ИТ поддръжка или Amazon Web Services за компютърна инфраструктура. Той се превърна в оперативен ИТ модел за ръководство на все по-дигитализиращия се бизнес, освобождавайки ИТ ръководителите от стигмата на финансовите разходи в областта на информационните технологии”, казва Джеф Лукс, изпълнителен директор на Центъра за технологии, медии и телекомуникации на Delloite, и добавя, че подходът XaaS, който някои анализатори наричат ИТ-като-услуга (IT-as-a-service, ITaaS) и свързват с концепцията за "управление на ИТ като продукт", потенциално може да застане в основата на различни нови потоци за приходи.

XaaS като нов оперативен ИТ модел

Според Лукс XaaS вече не е просто модел на облачните услуги. “Търсейки по-евтини и ефикасни начини за управление на ИТ, CIO започнаха да се обръщат към облака за всичко - от имейл, през CRM, визуализация на ITSM и бизнес анализи, до изчисления, съхранение и дори съвместна работа, чрез софтуерно дефинирани мрежи”, обяснява той.

XaaS описва набора от услуги, достъпни по всяко едно време и от всяко едно място, които се развиват в хоризонтален мащаб. 71% от 1170 специалисти в областта на информационните технологии и бизнес лидери от водещи американски компании, интервюирани от Deloitte, заявяват, че XaaS обхваща повече от половината им корпоративни ИТ системи.

Учейки се от партньорите си, доставчици на услуги, редица мислещи CIO започнаха да интегрират добрите XaaS практики във вътрешните си ситеми с цел да доставят нови ИТ услуги за своите организации. "Вместо просто да се възползват от гъвкави модели на потребление, които ще намалят разходите им и ще повишат ефективността на работната сила, много организации приемат XaaS, за да могат самите те да станат гъвкави и да стимулират дигиталната си трансформация", казва още Лукс в новия доклад на Deloitte - Accelerating agility with XaaS.

Оперативният модел XaaS изглежда различен за всяка компания. Обикновено той включва използването на принципи за гъвкавост и/или DevOps подход за по-бързо предоставяне на технологични услуги. Това включва бърз цикъл на актуализиране на минимално жизнеспособни продукти, автоматизация и дизайнерско мислене. В XaaS, ИТ мениджърите могат да действат като "облачни брокери", партнирайки си с бизнеса в търсене на правилното SaaS или IaaS решение, или на база на наученото от доставчиците на услуги да започнат изграждането на някаква система от нулата. Понякога XaaS изисква организационно преструктуриране на линиите за доставка на услуги.Всичко-като-услуга – повече гъвкавост в дигиталната трансформация

© CIO Media, Cio.bg


Начините могат да бъдат различни, но целите винаги са едни и същи - скорост и гъвкавост. 76% от респондентите в проучването на Deloitte смятат, че XaaS им помага по-бързо да разработват и внедряват нови услуги.

Как изглежда XaaS в организацията

Джон Макгрегър, CIO на Kronos, е изправен пред едно предизвикателство от няколко години. За да интегрира стратегически софтуера за управление на работната сила в SaaS модел, той разделя своите 240 служители в шест класа услуги, общо 45 на брой.

След това заменя проектния модел на доставка с такъв, основан на продукти, който се характеризира с постоянни месечни актуализации на софтуера. Според Макгрегър именно интеграцията на повече SaaS решения като Salesforce.com и ServiceNow му е помогнала през последните години да е наясно с това как да внедри нужния му софтуер в целия бизнес на Kronos.

"Трудната част е определянето на точните услуги и свързването им с подходящия талант”, смята Макгрегър и добавя, че през последните години наема повече бизнес анализатори, отколкото разработчици на софтуер, поставяйки ИТ операциите по-близо до останалите бизнес процеси като финансите например.

XaaS има различна визия в General Motors (GM), където компанията е изградила платформа за данни-като-услуга в допълнение към частния си облак. Решението, наречено Maxis, помага на стратегиите за поддръжка на GM като например ценообразуване, маркетинг, прогнози за продажби, както и при изготвянето на текстови анализи в контактните центрове и тези за сигурност.

В Cushman & Wakefield, XaaS е под формата на доказателство за концепция-като-услуга (POCaaS), като свързва ИТ с бизнес екипите. Инициативата строи мост между интелектуалната собственост и служителите на компанията за недвижими имоти със стартъп организации, университети, ускорители и доставчици с идеята за насърчаване на иновациите.

Първи стъпки с XaaSВсичко-като-услуга – повече гъвкавост в дигиталната трансформация

© CIO Media, Cio.bg


Не съществува ръководство за XaaS, тъй като всеки бизнес е различен. Въпреки това Джеф Лукс дава някои съвети:

- Избирайте точните стратегически партньори, за да си осигурите успех. Малко CIO разполагат с ИТ таланта за изграждане на вътрешна платформа за анализ, която може да обхване хиляди служители, да не говорим за броя на учените по данните, които да помогнат да се извлекат прогнози от масивите с информация. Това означава, че може да се наложи те да се обърнат към облачните доставчици, за да си подсигурят необходимата скалируемост, надеждност и сигурност. За да се изгради нещо като Maxis на GM, компаниите "се нуждаят от сериозна компютърна мощ и талант, който да настрои алгоритмите". В същото време облачните доставчици имат и двете – и инфраструктурата, и нужния талант.

- Следете разходите си. Облакът не винаги е по-евтин. 45% от анкетираните от Delloite твърдят, че разходите за XaaS са трудни за предвиждане и бюджетиране. 42% от тях посочват, че разходите са по-големи от очакваното.

- Помислете какви данни искате да качите в облака. Немалко ИТ мениджъри са задължени да имат едно наум, когато става въпрос за споделяне на определени данни, особено критични като финансова или клиентска информация, с който и да било облачен доставчик.

- Пазете се от регулаторни проблеми. CIO, които предлагат системи, разработени за вътрешно ползване, на трети страни, трябва сериозно да обмислят регулаторните предизвикателства. Ако не направят това, те лесно могат да станат жертва на изискванията на разлчни стандарти за защита на данните, включително GDPR.


X