Мениджмънт

Организацията на контейнерите в детайли

CIO Media

Възходът на контейнерите промени начина, по който хората гледат на разработването, внедряването и поддържането на софтуер. Използвайки възможностите за естествена изолация на съвременните операционни системи, контейнерите поддържат разделяне на проблеми като при виртуална машина (Virtual Machine, или VM), но с много по-малко режийни разходи и далеч по-голяма гъвкавост при внедряването.

Те са толкова леки и податливи на промяна, че доведоха до появата на нова софтуерна архитектура: различните услуги, съставящи дадено приложение, се пакетират в отделни контейнери, които се внедряват в клъстери от физически или виртуални машини. Това доведе до необходимостта от организация на контейнерите – инструмент, който автоматизира внедряването, управлението, последващото разширяване, мрежово развитие и достъпност на контейнерно базирани приложения.Нека влезем в Kubernetes. Този проект с отворен код тръгна от Google и автоматизира внедряването и управлението на многоконтейнерни приложения в голям мащаб. Макар че Kubernetes работи основно с Docker, може да работи с всяка друга контейнерна система, която се подчинява на стандартите на Отворената контейнерна инициатива (Open Container Initiative или OCI) относно формата на изображенията на контейнерите и времената на изпълнение. И тъй като Kubernetes е с отворен код, а ограниченията върху ползването му са сравнително малко, той може да влезе в употреба свободно от всеки, който иска да работи с контейнери, без ограничения в местоположението. 

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.X