Мениджмънт

Управлението на инвентара - система за улесняване и ускоряване на дейностите

CIO Media

Питър Сейър, CIO, САЩ

Системата за управление на инвентара (СУИ) следи покупките, поддържа регистър на стоките и складовите запаси и прави отчет на ресурсите, които са на изчерпване. По-сложни системи за управление на инвентара могат да следят местоположението на стоките и дори да предскажат оптималното време за повторното им поръчване, на базата на различни данни, включително минали продажби и метеорологични прогнози.

СУИ могат да се интегрират със или евентуално да заместят системи за покупки и продажби. Те предоставят инструменти за съгласуване на складовите нива, изчислени от покупки и продажби, с действителния им брой, взет от складове посредством четци на баркодове или инфрачервени четци на идентификационни номера (RFID).

Има системи за инвентаризация за малки фирми, които могат да работят на един компютър, по-големи софтуерни комплекти, които работят на място или в облака, и модули за управление на инвентара за системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP).

Управление на инвентара срещу ERP

При проследяване на инвентара системата за управление на инвентара предоставя подгрупа от функции на система за ERP, която също приема поръчки от клиенти, издава платежни документи, прави поръчки към доставчици, плаща им, плаща на персонала и дава отчети за състоянието на фирмата. В тази роля управлението на инвентара е просто един от модулите на типичната система за ERP. Този модул може да е достатъчен в зависимост от големината на вашия доставчик на ERP и доколко той познава вашия пазар. Друг вариант е да се обърнете към доставчик на специализиран софтуер за управление на инвентара.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X