Мениджмънт

Какво да очакваме от данните, генерирани от IoT

CIO Media

Растежът на екосистемата на Интернет на нещата (IoT) оказва силно въздействие върху голяма част от корпоративните ИТ процеси. Един от най-засегнатите от тази тенденция е анализът на данни.

Компаниите събират огромно количество информация от всички видове свързани обекти - данни за това как потребителите използват определени продукти,такива за представянето на корпоративните активи и природните условия, в които функционират системите например. Чрез прилагане на разширени анализи на тези входящи потоци организациите могат да стигнат до нови прозрения и да си съставят прогнози, които да им помогнат да вземат по-информирани решения относно действията, които трябва да предприемат в определени насокиЕдновременно с това компаниите продължават да интегрират в работата си все повече сензори, което неминуемо ще доведе до увеличение на потоците от входящи данни.Изчисленията, базирани на информация от сензори, са основна тенденция в дигиталната трансформация. От друга страна, тези от тях, използващимониторинг на състоянието, осигуряват на организациите работоспособност на устройствата, машините и системите, свързани към датчиците. В зависимост от случая прилагането на машинно обучение спрямо сензорните данни обикновено цели прогнозиране на вероятностите за прекъсвания и други аспекти, които имат отношение към бизнес целите", обяснява Морийн Флеминг, анализатор от изследователската компания IDC.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X