Мениджмънт

Международната данъчна асоциация ще дискутира бъдещето на ДДС в дигиталната икономика“

CIO Media

 

„Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“ е темата на второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация IFA . В програмата ще бъдат разгледани проекти и предложения на Европейската комисия, както и възможностите на модерните технологии във връзка със събирането на ДДС и превенцията на ДДС измами. Специално внимание ще бъде отделено на влиянието на решенията на Съда на ЕС върху българското право по отношение корекциите на начислен ДДС и използван данъчен кредит в съдебната практика.


X