Мениджмънт

Не позволявайте мрежата да надрасне ИТ екипа ви

CIO Media

Когато една организация се разраства, същото се случва и със сложността на нейната структура, както и тази на системите, които я поддържат. Например, бизнесът ви се развива, следователно и неговите мрежи и ИТ ресурси (като време, умения и кафе), необходими за тяхната поддръжка.

Това означава обаче че растежът може да бъде само донякъде. В даден момент, когато времето и енергията на ИТ екипа се изчерпят, под риск е поставена не само ефективността, но и сигурността. Нещата се разпадат и мрежата не може да ги задържи.

Очевидното решение е – да се сдобиете с повече ресурси – но това всъщност е доста трудно да се направи и всеки един ИТ мениджър го знае. Във фирмената ИТ екосистема талантите са застрашен вид. Според индекса на американската софтуерна компания SolarWinds, 2018 IT Trends Index, 72% от запитаните ИТ експерти прекарват по-малко от половината си време на работа по оптимизиране на мрежите и подсилване на системите срещу бъдещи заплахи за сигурността. Това оставя голяма част от организациите незащитени срещу увеличаващия се брой рискове в дигиталната джунгла.

Съществуват два начина да запазите контрола в бързо разрастващите се мрежи и да ги запазите от това да надскочат вашата ИТ екосистема: да намалите сложността и да увеличите видимостта. Колкото по-малко объркани са връзките и инфраструктурата, толкова по-ясно ще можете да виждате какво се случва по всяко време и толкова по-лесно ще бъде дори за ИТ екипите без много ресурси не само да просъществуват, но и да процъфтяват.

Поставете сложността под контрол

Когато една компания стартира своята дейност, нейните мрежи често приличат на малки, лесни за управление градини: различни устройства и софтуер работят заедно без особени трудности. Но това много бързо може да се промени с разрастването на фирмата и появата на нови отдели, което принуждава ИТ екипа да ръководи увеличаващия се брой мрежови елементи.

Преди да се усетите, градината вече се е превърнала в гъсталак и ИТ екипът с всички сили се опитва разплете мрежовата инфраструктура в нещо поне малко разбираемо. В идеалния случай ИТ специалистите трябва да прекарват по-голямата част от времето си в оптимизиране на мрежата или в пачване на уязвимите места – проправяйки път за бъдещия растеж вместо да се борят със сложността на „статуквото“.

Превенцията винаги е по-добре от лекарство. Инсталирането на правилните системи за управление на мрежата (network management software, NMS) може да позволи на ИТ екипа рамка не само да управлява настоящата мрежа, но също така да очертае потенциалното й бъдещо развитие.

Добрият софтуер за управление на мрежата е създаден, за да помага на ИТ отдела да открива и спира заплахите чрез вписване на потребителите, проследяване и контрол на достъпа. Освен това трябва да опрости начина, по който ИТ планират бъдещия растеж на мрежата, помагайки на екипа да следи потока на данните в реално време и да идентифицира потенциални проблемни места в хардуера и софтуера.

Не оставяйте мрежата да надрасне ИТ екипа ви

Силната NMS трябва освен това да минимизира сложността на увеличаващата се мрежа в облака. В идеалния случай NMS платформа може да позволи на ИТ да контролира нивата за мрежови достъп за различните типове потребители в зависимост от това как те използват публичния облак, частния облак или инфраструктурните компоненти в инсталациите. Автоматизацията в платформата може допълнително да намали сложността, което улеснява работата на ИТ специалистите и им позволява да се фокусират върху това да помогнат на бизнеса да се развива по възможно най-ефективния начин.

Мониторинг само на правилните показатели

Постоянния мониторинг обаче има и своите негативни страни – той може да претовари ИТ отдела с количеството информация, което трябва да се обработи. Добре създадената система за управление на мрежата може да оформя данните във визуални и специфични по съдържание карти или доклади, давайки на ИТ експертите възможност само с поглед да си направят извод за състоянието на мрежата – като тази форма ще е разбираема и за служителите или мениджмънта, които нямат задълбочени технически познания.

Това на свой ред прави по-лесно обясняването и обосноваването защо растежът в определени области може да доведе до повече рискове, отколкото ползи или кои инвестиции трябва да са приоритет в допълнителната инфраструктура. Тази „фокусирана гледна точка“ може също така да помогне на ИТ експертите да откриват уязвимите места в системата и да насочат своята енергия към справяне с проблема по един информиран начин.

Някои NMS платформи използват графично показват връзката между различните статуси на компонентите, за да помагат на мрежовите мениджъри да се концентрират върху най-належащите данни във всяка една среда.

Резултатът е по-ясен процес на взимане на решения в ИТ екипа, което им позволява да предвиждат къде мрежата може да се разшири и да излезе извън контрол или къде може да се затрудни с поемането на трафика. И когато се стигне до спазването на изисквания и регулации, подобни решения помагат на ИТ експертите – дори и на сравнително неопитните специалисти – бързо да идентифицират новите заплахи и да предприемат нужните действия за справяне с тях. По този начин се намалява времето за разрешаване на потенциално скъпи мрежови проблеми и се намалява риска от изтичане на данни.

Наистина фирмената ИТ екосистема е една своеобразна джунгла, но правилните инструменти могат да направят навигацията в нея много по-лесна за натоварените ИТ експерти. Една скалабилна и проста NMS платформа помага на ИТ отделите, дори на малките такива, да намалят сложността и да следят за заплахи, докато периметърът на тяхната мрежа се разширява.

Управлението на мрежата все пак ще изисква време, умения и устойчивост. Поставете правилните основни за мониторинг на мрежата и за ИТ отдела ще бъде много по-лесно да се фокусира върху въпросите, без да прави компромис за детайлите.


X