Мениджмънт

Изкуственият интелект и банките – четири основни риска

CIO Media

Скот Кери, Computerworld UK

Все повече компании от финансовия сектор се възползват от технологиите на изкуствения интелект за подобряване на ефективността и изпреварване на конкуренцията. Съществуват обаче няколко риска и проблема, които вървят ръка за ръка с внедряването на най-модерните технологии.

Проблемите, свързани с използването на AI в банкирането, и особено тези, засягащи финансовата стабилност, се обсъждат в доклад на Съвета за финансова стабилност. Там са засегнати проблеми като липсата на възможност за тълкуване или одит на методите на AI и машинно обучение и как това може да се превърне в риск на макрониво. Обърнато е внимание и на широкото използване на непрозрачни модели, което може да доведе до нежелани последствия.

Международната организация предупреди още, че заместването на хората с AI може „потенциално да засили финансовите сътресения“.

В доклада са описани и потенциалните положителни страни. „По-ефективната обработка на информация например при решенията за кредит, финансовите пазари, застрахователните договори и клиентското обслужване може да допринесе за една по-ефективна финансова система. Прилагането на AI и машинно обучение от регулаторните и контролиращите органи може да спомогне за подобряване на законосъобразността и увеличаване на ефективността на контрола“, се казва в документа.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X