Мениджмънт

Главен директор по съответствието – дигиталният пазител

CIO Media

Мария Динкова

С влизането в сила на регламента на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR) позицията на директор по съответствието (Chief compliance officer, CCO) се налага във все повече компании. Това обаче не е единствената причина за появата на подобна нова роля. Но какво всъщност е CCO и защо организациите имат нужда от подобен служител?

„В днешно време управлението и оптимизацията на процесите, както и управлението на риска, са ключов фактор за успеха на всяка организация. Фокусът върху тези теми извиква на сцената тази нова на пръв поглед позиция - професионалист, поставен високо в йерархията, който да съблюдава вътрешните процеси, да проверява изпълнението им и да информира организацията със своето независимо мнение и експертиза за статуса и риска“, обяснява Даниела Анева, акаунт мениджър глобално управление на стратегически проекти с бизнес домейн – банков и финансов сектор, в Endava.

Директорът по съответствието обикновено има за задача да следи и управлява спазването на различни регулаторни изисквания, а при нужда да извършва одити. В зависимост обаче от икономическия сектор, в който работи организацията, CCO може да има различен фокус на действие. Анева дава за пример ИТ компаниите, където често се налага да се въведе такава позиция, за да съблюдава риска, както и спазването на фирмените процеси. Това е особено важно, когато компанията изгражда сериозни системи, включващи плащания или модули за финансови транзакции.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X