Мениджмънт

Как машинното обучение може да помогне при проектите за дигитална трансформация

CIO Media

Големите проекти за дигитална трансформация обикновено се фокусират върху технологичната страна на решенията и върху прилагането на новите платформи. Компаниите обаче често забравят други важни аспекти като персонала, организационната структура, бизнес процесите, как ще се промени работата и как те ще се адаптират към новите условия. Това на свой ред носи редица рискове, включително вероятност от провал.

Именно поради тази причина специалистите съветват да се отделя внимание не само на технологията зад новото решение, но и на нейното отражение върху цялостната корпоративна среда. Например, не бива да се пропуска да се обмисли как новите системи ще работят със съществуващата инфраструктура и бизнес архитектура. Особено важно е това да се случи още в ранните етапи на проекта, преди да се стигне до тестването на системата с цел гарантиране на качеството.

Освен това фирмите трябва да са запознати и с организационните промени, които ще се случат след внедряването на новото решение. Още от началото трябва да се планира и да се структура как ще премине адаптацията, за да може да се управлява правилно ситуацията и промяната да се извърши сравнително безпроблемно.

Всъщност експертите са единодушни, че ако компаниите се фокусират по-малко върху технологичните аспекти и повече върху бизнес аспектите фирмите могат успешно да въведат всякакви промени в организационните правила, бизнес процесите и стратегиите. Ако компанията и служителите не са подготвени да управляват трансформацията, целият проект може да бъде изложен на риск.

Други фактори, които трябва да се вземат под внимание, са по-тясно свързани със стандартните практики при управлението на проекти – като справяне с потенциални проблеми на множество нива – от технологията до риска при промяна на маркетинга заради неблагоприятни условия в бизнес средата. Имайки предвид дългата продължителност на тези проекти, има голяма вероятност подобни проблеми да се появяват в даден момент от работата. Затова е по-добре организациите да бъдат подготвени навреме.


Как машинното обучение може да помогне при проектите за дигитална трансформация

© CIO Media, Cio.bg

Структуриране и планиране за по-голяма ефективност

По време на големите проекти за дигитална трансформация, които са изключително всеобхватни, инцидентите по правило се разглеждат като изолирани случаи и рядко се изследват причините за тяхната поява. Специалистите съветват обаче да се отделя повече внимание върху по-малък брой фактори, които са от голямо значение за проекта.

Много е важно всяка организация да разполага с механизъм за събиране на информацията и данните, които ще помогнат да се предвиди какъв ще е крайният резултат от проекта. С малко количество висококачествени данни компаниите могат да създадат модел, с който да интерпретират новите набори от данни и да ги свързват с вече съществуващите такива, за да правят надеждни заключения за успеха или провала на съответния проект.

Чрез събирането и оценяването на висококачествени данни, използвайки машинно обучение, системата придобива знание и може по-добре да осигури препоръки как да се постигне успех. Това на свой ред означава, че служителите не трябва да бъдат обременявани с твърде много допълнителни задачи.

В крайна сметка, ако организациите навреме разберат данните, ще могат да предприемат правилните стъпки. Затова специалистите съветват компаниите да използват машинно обучение и да се фокусират върху практически и измерими резултати.


X