Мениджмънт

Как ИТ мениджърите могат да спечелят доверието на бизнес лидерите?

CIO Media

В момент, когато дигиталното е в центъра на успешното потребителско изживяване, на директорите по информационни технологии им се предоставя добра възможност за кариерно израстване. Тъй като приложенията и софтуерът се превърнаха в основно средство за спечелване и задържане на клиентите, сега е времето CIO да покажат, че могат да работят със своите колегите от бизнес отделите и да постигнат конкурентни предимства. Но тази нова смела роля на ИТ като център за иновации – вместо център за намаляване на разходите – трябва да бъде завоювана.

Според скорошен доклад на консултантската компания McKinsey & Company част от изпълнителните директори вярват, че техните ИТ мениджъри участват активно във формирането на стратегическите цели за бизнеса. Освен това почти половината от лидерите вярват, че ИТ до голяма степен или изцяло могат да бъдат заменени от услуги на трети страни. Това показва, че изпълнителните директори не вярват във възможностите на ИТ специалистите да помогнат за растежа и за постигането на другите бизнес цели.

Как могат тогава CIO да променят тази представа и да получат своето място в борда на директорите?

Най-краткия път до борда на директорите

На първо място CIO трябва да се уверят, че са стъпили на здрава основа. ИТ операциите пряко влияят на бизнеса – ако дадено приложение спира, то бизнесът губи потребители и приходи. Нека вземем за пример търговията на дребно, където едно приложение всъщност е целия бизнес. Изследване на AppDynamics показва, че компаниите губят средно по 38,855 долара на час, когато приложението не е активно. Всеки ИТ мениджър, който иска да си извоюва място в борда на директорите, трябва да гарантира, че приложенията, за които отговаря, винаги са достъпни за потребителите.

Също така CIO имат достъп до едни от най-ценните ресурси – данните. Всеки път, когато потребител кликне в едно приложение, нова информация се събира и тя може да бъде анализирана и въз основа на нея да се въведат още иновации. Тази статистика може да се сподели с бизнес лидерите, които не се интересуват особено от една услуга, а се фокусират върху това как дадено приложение отговаря на нуждите на клиентите. Това е перфектна възможност за ИТ мениджърите да променят начина, по който ги възприема бизнесът и да заемат една по-активна роля при създаването на бизнес стратегията.


Как ИТ мениджърите могат да спечелят доверието на бизнес лидерите?

© CIO Media, Cio.bg

Финалната права

За да се промени начинът, по който ИТ мениджърът е възприеман в една организация, трябва да се промени мисленето на лидерите. Ключът към успеха се крие в данните, с които CIO разполага и които могат да се използват за ускоряване на трансформацията. Тук обаче трябва да се има предвид, че при представянето на информацията трябва да се подбират внимателно показателите, които се споделят – разговорът трябва да се насочи от техническите характеристики към възможностите за потенциално нови приходи.

Един от особено важните моменти е ИТ мениджърът да може да обоснове големите разходи. Разбира се проектите за дигитална трансформация са скъпи и изискват голям бюджет, но как може да се покаже стойността на работата в такъв контекст, така че бизнес лидерите да разберат? Дали вашата работи води до увеличение на резервациите или до удовлетворение на клиентите? Ако CIO няма системите и процесите, с които може да отговори на този въпрос с прости бизнес термини, то той няма да бъде възприет като ключов стратегически бизнес партньор.

За да се надскочат техническите показатели, например, сложният път на потребителското изживяване в едно приложение може да се раздели на индивидуални стъпки. Подобен подход ще помогне да се разбере как всяка стъпка допринася за крайния резултат. С други думи – има ли такава част от потребителското изживяване, която забавя продажбите и подтиква потребителите изцяло да се откажат от покупката? С тази информация ИТ мениджърът ще може да задълбочи дискусията със своите колеги от бизнеса, което ще помогне за взимането на бързи и основани на данни решения.

Безкрайно приключение

Както показват последните години – ролята на CIO непрекъснато се променя и тази трансформация едва ли ще спре скоро. Предизвикателството пред ИТ мениджърите днес е винаги да бъдат в крачка с иновациите в технологичното пространство. С вълнуващи решения, използващи изкуствен интелект и машинно обучение, едва ли е имало по-обещаващо време за ИТ мениджърите да спечелят бизнеса на своя страна и да станат част от борда на директорите.


X