Мениджмънт

Най-големият капитал на компаниите са данните

CIO Media

Най-големият капитал на компаниите са данните, а анализът и управлението на информацията са от съществено значение за постигането на успех. Именно затова тези теми бяха в центъра на организираната от „Парафлоу Комуникейшънс“ конференция „Данните ви крият бизнес тайни“, която събра на едно място мениджъри и експерти от финансовия сектор – банкови институции, кредитни и застрахователни компании, инвестиционни посредници. Сред гостите на събитието бяха доказани специалисти като Камелия Лулчева-Панчева от Банка ДСК, Стоян Деевски от PwC България и Ивайло Павлов от 4Finance.

„Живеем в свят с все по-нарастващо значение на данните и тяхното управление. Причина за това са усложнените бизнес процеси и динамика на количеството данни, с които организациите работят. Свидетели сме как непрекъснато се увеличават източниците на информация, от които компаниите могат да добиват допълнителни ползи и да подобряват вземането на стратегически, административни и оперативни решения. Влияние оказват и навлизащи технологии като Artificial Intelligence (AI) и Machine Learning (ML) например“, каза при откриването на конференцията Николай Аврамов, управител на Парафлоу Комуникейшънс. Благодарение на процесите по натрупване на данни и новите технологии се достига до нови измерения при използването на информацията и се постигат по-добри резултати. В целия този процес се намесват и законодателни регулации като GDPR, изисквания за споделеност на данните на финансовите организации чрез различни директиви като PSD2 и други предизвикателства, свързани със сигурността, допълва Аврамов.

По време на разговорите бе изтъкнато, че всеки одит започва с оценка на риска за бизнеса, като е важно да се дефинират правилните KPI (ключови показатели) за взимане на ефективни решения. Даниел Радойков, бизнес консултант в Парафлоу Комуникейшънс, показа нагледно какви тайни могат да се крият зад различните показатели и как се е променил рипортингът за 10 години. Радойков демонстрира една от най-модерните бизнес системи Qlik Sense. Тя помага на компаниите да освободят ИТ ресурс, да ускорят обработката на данните и изготвянето на необходимите справки и анализи, както и да станат по-независими от ИТ отдела.

Участниците в дискусиите подчертаха също така, че в много организации постъпващата информация се обновява на всеки ½ час и затова добрата визуализация на данните е от голямо значение, за да се следят конкретните индикатори и да се прави анализ на резултатите буквално „в движение“. Една от основните ползи за бизнеса е възможността за анализиране на клиентите и комуникацията с тях, което е източник на идеи за продуктово разработване и повишаване на клиентската удовлетвореност.

"В среда на бърза трансформация, на променящи се нужди и непрекъснато развиване на нови технологии, ние от Парафлоу, като консултант по внедряване на системи за управление на бизнеса, вече повече от десет години на българския и чуждестранния пазар, решихме да стартираме открити дискусии. С тях искаме да допринесем към натрупаното знание на експертите и специалистите от финансовия сектор, като задълбочим и споделим интересни аспекти от проекти, върху които работим, наред с опита си", сподели Зорница Йорданова, Project Manager в Парафлоу и модератор на първата дискусия в залата.

Парафлоу има планове да продължи и със следващи подобни открити дискусии, които ще бъдат полезни за специалисти и мениджъри от различни сектори на икономиката.


X