Мениджмънт

Облачните технологии в действие

CIO Media

Стефан Пешев

Според доклад на Gartner през последните години се е увеличала драстично употребата на облачни услуги от страна на компаниите в глобален мащаб. Очакванията са в следващите 4 години да има 50% ръст на инвестициите в тези услуги. Все повече компании се доверяват на съхранението на данни по подобен начин и бързат да се приспособят към постоянно променящата се обстановка, за да бъдат в крак с иновациите.

Бизнесът обаче трябва внимателно да прецени дали си струва инвестирането в такава услуга и същевременно да подсигури данните си от кражба при мигрирането към облака. Специалистите препоръчват да бъдат взети под внимание всички варианти, да се направи анализ в кои сектори от дейността на компанията натоварванията са най-големи и въз основа на наличната ИТ инфраструктура, както и според наличния свободен паричен ресурс да вземе решение как да се възползва от облачните услуги, като извлече максимални ползи с минимални усилия. Спестяването на разходи, както и потенциалът на изчислителните ресурси в съществуващите в момента настолни машини и сървъри може да спомогне за частична възвръщаемост на пари и време, без да се налагат големи разходи.

Но когато говорим за миграцията в облака, тя не решава напълно проблемите с наличната инфраструктура. Много често компаниите не разбират напълно какво означава по същество облакът, но само защото са чували, че спестява време и пари, прибързват с миграцията на данните в него. Така те пропускат да отчетат капацитета на свободно място и не се запитват дали изобщо този ресурс може да помогне за изпълнение на плановите задачи адекватно и в разумни граници. Въпросът с разходите и таксите на доставчиците също е важен фактор, но фирмите не взимат предвид обвързаността с доставчика на услугата, както и неговата компетентност по отношение на предлагането й и последващата поддръжка. Да не говорим за етичната страна на нещата, когато се касае за чувствителна информация, свързана с личните данни на потребителите, особено след последните директиви на ЕС по отношение на това кой и как може да се разпорежда с тях. Затова повечето фирми си задават въпроса дали няма да им излезе по-евтино, ако складират чувствителна информация на собствените си сървъри.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X