Мениджмънт

Разнородност и ангажиране, или как да променим фирмената култура

CIO Media

Шарън Флорентин, CIO

Компаниите, които подкрепят разнородността и ангажирането, стимулират иновативните резултати. Въпреки това ИТ браншът все още изостава в тази област, често не успявайки да привлече разнородни специалисти поради проблеми с включването на работното място. За компаниите, търсещи да подсилят политиките си в това отношение, промените са предизвикателство, което си заслужава.

Повечето компании, стартирали инициативи в посока разнородност и ангажиране, се позовават на проучвания, според които фирмите с по-разнородни екипи постигат по-добри резултати от онези с хомогенна работна сила, казва Сабрина Кларк от SY Partners, консултантска компания, специализирана в корпоративна трансформация. 

„Изследванията показват, че дори присъствието на физическа разнородност води до по-добра производителност и този допълнителен положителен ефект може да бъде изключително мотивиращ“, добавя Кларк. „Факт е също, че компаниите, които не могат да се похвалят с разнородност, са обект на публични упреци и могат даже да фалират, да не говорим за изоставането при набора на персонал. Дори Google започва да показва признаци, че липсата на разнородност има отрицателно отражение.“

Изследване на McKinsey от 2018 г. показва, че по-голямата разнородност сред служителите води до по-голяма доходност и създаване на допълнителна стойност. Това се отнася със същата сила и за управленското ниво, като в доклада се казва, че е открита статистически значима корелация между разнородността сред лидерите и по-добрите финансови резултати. Компаниите в горния квартил по етническа разнородност на управленско ниво има с 33% по-голяма вероятност да се справят финансово по-добре от фирмите в долния квартил. Когато става дума за полова разнородност, компаниите в горния квартил имат вероятност за по-добро представяне, която е с 21% по-голяма от тази на фирмите в долния квартил, се казва в изследването на McKinsey.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X