Мениджмънт

Обработката на големите данни – “пъзелът” на съвременния бизнес

CIO Media

Стефан Пешев

През 1801 г. астрономът Джузепе Пиаци забелязал малко тяло в нощното небе. Отначало си мислел, че това е комета, но скоро станало ясно, че всъщност това е планета джудже, известна сега като Церера. Той го следял 40 дни, преди да изчезне зад слънцето, и астрономите не били сигурни как да го намерят отново. Тогава млад човек на име Карл Фридрих Гаус приложил метода на най-малките квадрати и можел да предскаже орбитата на Церера. Малко след това, сякаш по магия, то се оказало на посоченото от Гаус място. Той станал най-влиятелният математик на своето време.

В бизнеса често се срещат подобни проблеми. Необходимо е да се вземат решения въз основа на непълна информация в бързо променящ се контекст. Така че не е изненадващо, че работата на Гаус е формирала основата на много от статистическите техники, които съвременното управление използва, за да разбере смисъла на разхвърляния свят на данните, като например регресионен анализ.

През 20-те години бизнес лидерите са разчитали на научни и статистически изследвания, за да определят необходимата им информация. Но тези методи отдавна са загубили ролята си.

Вече пред компаниите се откриват нови възможности за използването на тези масиви, но също така и редица предизвикателства по отношение на събирането, съхранението, анализа, търсенето, споделянето, прехвърлянето, визуализацията, заявките, актуализирането и не на последно място на поверителността на информацията. Бъдещето на въпросните данни сякаш има безгранични възможности – изгражда се цяла нова екосистема, която да е от полза за бизнеса, да намери приложение в областта на медицината и геномиката при търсене на нови алтернативни методи за лечение на някои от най-тежките заболявания, има бъдеще дори и в правораздавателната система.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X