Мениджмънт

Кога да приемем, че миграцията в облака е провал

CIO Media

Много ИТ специалисти на всяка цена избягват допускането на грешки или поне никога не си признават, че са се провалили – дори ако това означава да се изхарчат милиони долари за справяне с неефективни системи, които се оказват скъпи за поддръжка и пречат на бизнеса.

В облака обаче със сигурност трябва да се знае кога да се приеме „провала“, кога трябва да се върне лентата и да се започне отначало с миграцията.

Обикновено поне около 20% от проектите, свързани с мигриране в облака в една компания, са изправени пред доста сериозни предизвикателства. Макар че причините за трудностите могат да са различни, ето кои са трите основни: директно се копират приложенията в облака; не се взима под внимание интеграцията на данните; не се обмислят въпросите за сигурността и съответствието.

Най-големият проблем при миграцията на приложение е неправилното убеждение, че ако то работи в инсталациите на платформа А, осигуряването на виртуална платформа А в публичния облак със същата конфигурация означава, че решението ще функционира също толкова добре. Но често в реалността не се случва точно така.

Вследствие на това ИТ  организациите се натъкват на проблеми в комуникациите със системите, които все още не са преместени в публичния облак или техните разходи за облака са 300% по-високи от очакваното.

Причината за това: тези директно копирани приложения не са оптимизирани за облачните платформи или по отношение на функционалностите, или по отношение на разходите. Те не използват естествени за облака опции, така че цената в облака се повишава значително.

Когато това се случи, няма какво да се направи освен да се признае поражение и да се започне с миграцията отново. Този път обаче ИТ лидерите трябва да използват естествени за облака системи и да ги оптимизират за определената облачна платформа.

Другите два потенциална проблема – съответствието  и сигурността, както и интеграцията на данните – се срещат по-рядко, но и те водят до значителни затруднения за компаниите.

Ако не се обмисли необходимостта от интеграция на данните предварително, то след това проблемът няма да може да бъде отстранен бързо. В много случаи закъснението между системите в инсталациите и облака просто не може да се поправи. Тогава отново се препоръчва, след като приемат своята грешка, ИТ мениджърите да се върнат в центъра за данни и да поработят върху интеграцията. 

Въпросите, свързани със сигурността и съответствието, често изискват системни промени на приложенията и базите данни в облака и следователно значително предварително планиране. В най-лошия случай компанията може да се изправи пред толкова сериозен проблем в сигурността или съответствието, че трябва да се започне от нулата.

Важно е да се разбере, че грешките са част от миграцията в облака. Все пак повечето организации в момента се учат и трупат опит. Така че трябва да се очаква, че ще има неуспехи и те трябва бъдат част от самия процес по миграцията. Но трябва да се направи и нещо повече: да се взима поука от допуснатите грешки и по този начин практиките, инструментите и уменията непрекъснато ще се усъвършенстват.


X