Мениджмънт

Хапче за успех ли е цифровият преход

CIO Media

Стефан Пешев

Терминът Дигитална трансформация все по-често навлиза в бизнес речника на успешните компании. Развитието на технологиите и в частност на дигиталните трансформации, им дават възможност да бъдат една крачка пред конкуренцията. Но, за да се случи това, е необходимо на първо място да бъде изградена фирмена култура, желание и постоянство в компаниите, а също и непрекъснато да бъде надграждано нивото на работа, така че да могат да посрещнат и отговорят навреме на постоянно променящите се нужди на клиентите.

Въпросът обаче е дали компаниите и техните лидери разбират какво означава терминът цифровизация? Може би най-точния отговор дава Грег Вердино, който я определя като свързващото звено, запълващо пропастта, която очакванията на цифровите клиенти отваря спрямо предлаганите услуги на пазара от страна на аналоговите фирми.

Разбира се, самата цифровизация не е дигитално хапче за успех“ на компаниите. Именно благодарение на грешките светът е изминал пътя към развитието и сега е ред и на компаниите смело да грешат, докато намерят верния път към успеха, а защо не и да станат пионерите, които ще започнат новата Индустриална революция в света на цифровите технологии.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.

X