Мениджмънт

България е домакин на 27-та международна 20 Keys ® конференция

Мария Динкова

Тази седмица България е домакин на 27-та международна 20 Keys ® конференция, на която бяха представени успешни истории на български и международни компании, приложили методологията за по-ефективно управление. Четиридневната програма на събитието включва както лекционна част, така и посещения в обектите на водещи фирми в страната, които са постигнали Lean трансформация, елиминирайки загубите си и създавайки стойност за крайния клиент.

След 2015 конференцията за втори път се провежда у нас, а организатор на събитието е Next Consult, официален партньор за България и Румъния на японската компания PPORF Development Institute Inc., която е разработила методологията. Тази година специален гост беше д-р Йошиюки Кобаяши – президент на организацията и син на създателя на 20 Кeys Ивао Кобаяши.

Самата система е разработена през 1982, а в момента се прилага в компании от над 30 държави, включително България, Норвегия, Франция, Великобритания, Египет, Южна Африка, Китай, Япония, САЩ и други. Ако в началото програмата е била ограничена само до сферата на производството, то сега тя се използва в различни сектори на бизнеса и позволява на всички служители да постигат по-висока продуктивност, запазвайки доброто качество.

"В Япония първоначалното име на 20 Keys беше "Практическа програма за революция във фабриките". Някои казват, че думата революция е твърде силна. Но ако започнете да прилагате методологията, ще разберете нейното значение, защото тя ще промени напълно атмосферата в компанията и ще мотивира всички служители да се опитват да постигнат целите си. Така че думата революция ще бъде подходяща", разказва д-р Кобаяши. Той допълва, че основната цел на 20 Keys е по-високо качество и скорост, по-ниски разходи и по-мотивирани служители.


д-р Йошиюки Кобаяши – президент на PPORF Development Institute Inc.

д-р Йошиюки Кобаяши – президент на PPORF Development Institute Inc.20-те ключа
Всъщност системата обхваща 20 "ключа", които се обединяват в 4 основни подкатегории: чистене и организиране, водещи технологични решения, активност в малки групи и рационализиране на системата. Кобаяши подчертава, че методологията е лесна за прилагане, тъй като всичко необходимо е включено в 20 Keys, а напредъкът на организацията и резултатите могат да се следят чрез визуалното управление всеки месец. В допълнение програмата разполага с широка система за награди за всички служители, което допринася за тяхната по-голяма ангажираност към проекта.

"Подходът на 20 Keys наистина създава мотивирани хора, които работят качествено на по-ниска себестойност", коментира Тошко Петков, партньор "Бизнес консултиране" в Next Consult. По думите му методологията може да разреши проблема с текучеството на кадрите – едно от особено сериозните предизвикателства пред българския бизнес в последните години. В 20 Keys всеки един от ключовете подпомага всички останали, но най-сериозно влияние върху нагласите на служителите имат ключовете за: подредба и организация на работното място, синхронизиране на целите, работата в малки групи, дисциплината на работното място, както и широкия профил на уменията и кръстосаните обучения. Чрез тяхното прилагане работата на всеки служител се оптимизира, създава се усещане за екипност и се осигурява повече свобода за действие и развитие в рамките на фирмата.

Освен за по-доброто управление на екипа японската методология положително влияе и за повишаване на качеството на продукцията чрез ключовете за координиране на производствения процес, развитие на доставчиците, поддръжка на машини и оборудване. "20 Keys ви предоставя кошница с инструменти и техники, които можете да вземете със себе си и да използвате в своята работа," коментира Хюби Джоунс, управляващ директор на южноафриканската компания ODI. Тя уточнява, че тези ключове помагат не само за стандартизирането на процедурите и за намаляването на дефектните продукти, но и за бързото справяне с проблемите.

От своя страна Ширийн Мосалам, мениджър "Операции" в египетската компания Symbios Solution акцентира върху ползите от 20 Keys по отношение на бързината в цялостната работа на фирмите. Тя обаче изтъкна, че промяната трябва да започне отгоре надолу. "Изследване показва, че 90% от проблемите са резултат от действията на мениджмънта, останалите 10% са заради служителите. Когато лидерите осъзнаят своята роля в проблема, то те могат да намерят решение", отбеляза Мосалам. Д-р Кобаяши също коментира, че особено важна за крайния успех е подкрепата на топ мениджмънта, който винаги трябва да е готов да каже: "Ние ще се променим".

Lean трансформацията
Lean трансформацията обаче не винаги се реализира в компаниите под формата на 20 Keys. Въпреки това представителите на Daimler, Lufthansa Technik и Sensata Technologies Ltd. признаха, че много от техните успешни практики са подобни или напълно съвпадат с препоръките на японската методология. Например в Lufthansa Technik използват 6 принципа, чрез които оптимизират своите процеси и гарантират бъдещото си развитие. Те съдържат правила за поставяне на цели, визуализиране на резултати, коментиране на постигнатото, стандартизиране на процеси, разрешаване на проблеми и развитие на лидерството.

В крайна сметка независимо от избраната методология успешните компании са тези, които имат знания и умения. Всъщност целта на всички системи за по-ефективно бизнес управление е да осигурят именно това и да спестят на организациите годините за допускане на грешки и трупане на опит.

X