Мениджмънт

Gartner: Топ 10 технологични тенденции за държавната администрация (Част 1)

Мария Динкова

Държавната администрация трябва да определи свои технологични приоритети, показва ново изследване на Gartner. Според него очакванията към ИТ лидерите в публичния сектор са по-високи, тъй като от тях се изисква да намират начини чрез иновации непрекъснато да подобряват бизнес резултатите. В тази връзка в проучването са представени 10-те технологични тенденции в публичния сектор за 2019-2020, с които държавната администрация трябва да се съобрази, за да отговори на нуждите на гражданите, пише IT Brief.

Консултантската фирма е разгледала водещите технологични тенденции, които имат потенциала да оптимизират или трансформират публичните услуги. Според нейните експерти CIO в сектора трябва да включат тези насока за развитие в своите стратегически планове за следващите 12 – 18 месеца.

10-те стратегически технологични тенденции на Gartner за държавната администрация са подбрани спрямо актуалните цели и бизнес нуждите на организациите в сектора. Те се вписват в по-широките макротенденции – включително социалната нестабилност, постоянните икономии, застаряващото населени, нарастващия популизъм и нуждата да се поддържа устойчивото развитие, отбелязват от компанията.

"Сега повече от всякога технологичните приоритети трябва да бъдат установени в контекста на бизнес тенденции като цифрово равенство, етика и неприкосновеност на данните, намаляване пропастта между поколенията и нуждата от институционална гъвкавост", обяснява Рик Хауърд от Garter.

"Лидерите в публичния сектор очакват ИТ мениджърите в държавната администрация да откриват начини, по които технологиите могат да намалят разходите, да създадат ефективност и да подобрят резултатите за гражданите и компаниите. Също така те очакват CIO експертите да вземат под внимание социалните, технологичните, икономическите и политическите тенденции", допълва Хауърд.

В дигиталното общество държавните служители, които гледат напред, знаят, че "политиката е технология и технологията е политика", смята експертът. "Зад всяка правителствена услуга, която се осигурява в голям мащаб, стоят технологиите. Ако успехът на тези бизнес проекти се компрометира от лошо прилагане на технологиите, то политическите цели също биват компрометирани", уточнява специалистът.

Списъкът на Gartner със стратегически технологични тенденции има за цел да помогне на ИТ мениджърите в публичния сектор да установят необходимостта от технологични инвестиции, тяхната приоритетност и времето за реализация. Те обаче не дават информация за какво държавните CIO използват по-голямата част от своето време и бюджет. Тенденциите варират по важност в зависимост от държавната институция (национална, регионална или локална), региона и бизнес контекста.

"ИТ мениджърите могат да използват тези тенденции, за да привлекат заинтересованите страни, да представят своите концепции и да популяризират дискусии за ползите за гражданите и обществото", подчертава Хауърд.

Адаптивна сигурност
При адаптивната сигурност рискът, доверието и защитата се разглеждат като един продължителен и променлив процес, при който постоянно се предотвратяват и отблъскват киберзаплахи. Също така при този подход се взима се под внимание и фактът, че няма перфектна защита и сигурността трябва да бъде адаптивна навсякъде и по всяко време.

Дигитална идентичност на гражданите
Дигиталната идентичност е възможността да се докаже самоличността на даден индивид през всеки публичен дигитален канал, достъпен за гражданите. Това е особено важно за достъпа до публичните услуги, но все още администрациите се бавят в прилагането на опцията. ИТ мениджърите в публичния сектор трябва да осигурят дигитални идентичности, които отговарят както на изискванията за сигурността, така и на очакванията на гражданите.

Мултиканално гражданско участите
Правителствата, които се свързват с гражданите съобразно техните условия и през предпочитани от тях канали – например лично, по телефона, през мобилни устройства чрез умни говорители, чатботове или добавена реалност – ще отговорят на очакванията на гражданите и ще постигнат планираните резултати. Според проучване от 2018 повече от 50% от трафика на държавните уебсайтове идва през мобилни устройства.

Очаквайте продължение!

X