Мениджмънт

Преструктуриране на ИТ отдела в името на растежа (Част 1)

Иван Гайдаров

Когато Андрю Кембъл се присъединява към глобалния производител на оборудване Terex като CIO през 2016 г., компанията има вече двадесетгодишна история на придобивания. В резултат на това, те разполагат с множество малки ИТ екипи, които имат редица различни функционални роли.

Официално, ИТ организацията на компанията се води един глобален екип, но практически ръководителите на отделните звена идентифицират само определени части от ИТ персонала, който да отговаря само за техния бизнес. В същото време обаче той е съставен предимно от общи специалисти, които нямат точно формулирани роли и отговорности.

"Нашата ИТ организация наброяваше 250 души, но имахме 183 различни роли. Имахме инженери по телефонията, старши бизнес анализатори, IS специалисти и ИТ надзорници, които всъщност не контролираха никого. Често името на позицията не отразяваше реално работата, която вършат хората", спомня си Кембъл.

Новият CIO знае, че за да гарантира, че компанията има правилните таланти и структура, които да подпомогнат нейния растеж, ще трябва да предефинира и префокусира почти всяка роля в своята организация.

Три години по-късно, ИТ отделът на Terex има 30 роли с ясно определение за всяка една от тях и култура на отчетност, а организацията се радва по-високи оценки от страна на на клиентите си. Как Кембъл и неговият екип реализират тази промяна?

Комуникирайте визията си

Когато Кембъл започва да анализира имената и ролите на своите екипи, за да създаде по-стройна организация, някои служители стават неспокойни. "Те си мислеха, че искам да знам с какво се занимават, за да променя това. Аз им отговарях, че определено могат да бъдат нервни, ако подлагат на съмнение своята стойност за организацията, но ако са сигурни в нея, могат да очакват да станат част от по-силен екип, който да им предложи по-добри и гъвкави условия. Казах им, че ако правят много добре различни неща, ще имат възможност да усъвършенстват знанията си и да се фокусират в определен обхват", обяснява Кембъл.

Проучете вашия екип

Новият CIO избира десет души от всички нива на ИТ организацията, които ще работят с неговия HR партньор, за да осигурят еталон за стандартните роли в ИТ индустрията. След това той изготвя проучване, което включва четири основни въпроси:

- Как прекарвате времето си в момента?

- Каква би била твоята мечтана работа?

- Кое е най близкото до нея, което бихте искли да правите, ако не можете да си осигурите мечтаната работа?

- Какво не бихте искали да правите в никакъв случай?

Анализирайте резултатите

Екипът на проучването определя няколко широки категории дейности като инфраструктура, ERP, управление на проекти и архитектура. "Установихме, че повечето хора се занимават по малко с всяка една от тези сфери. Тук-таме работят по проекти, тук-таме се занимават с дизайн, малко ERP и т.н. Като цяло се оказа, че повечето от тях прекарват основното си време в задачи, с които не искат да се занимават", коментира Кембъл.

Изберете аутсорсинг партньори

Една ясна тенденция, изведена от проучването, е свързана с това, че повечето хора не искат да се занимават с ежедневна поддръжка. "И така, ние казахме: "Ако хората не искат да се занимават с тази работа, нека да намерим някой, който иска да го прави и да ги накараме те да управляват аутсорсинг връзката", казва Кембъл. По това време Terex вече работят с някои аутсорсинг партньори, но сега към стратегията в това отношение се добавя и поддръжката на ERP системите, както и значително количество изчислителни процеси и такива за управление на мрежата.

Очаквайте продължение!

X