Мениджмънт

Преструктуриране на ИТ отдела в името на растежа (Част 2)

Иван Гайдаров

В първата част на този материал разгледахме няколко стъпки от стратегията на Андрю Кембъл за преструктуриране на ИТ отдела на глобалния производител на оборудване Terex, когато става CIO на компанията през 2016 г. Сега следват още няколко основни момента, които специалистът посочва като ключови за жизнеспособната промяна в работата на ИТ екипите.

Префокусирайте персонала

Кембъл не извършва мащабнит промени с един ход. Напротив, той и неговият екип прекарават следващите 18 месеца, трансформирайки организацията според възможностите. "Имаше известна степен на самоизбор. Някои хора си мислеха: "Харесва ми да правя 10 различни неща и не знам дали искам да бъда ръководител на проекти през целия ден". Тяхното напускане и аутсорсингът на някои дейности ни дадоха възможност да променим начина на работа и отделните роли", разказва той.

Няколко души, които работят по ERP например, искат да работят в звеното за анализи. Други, които се занимават с управлението на проекти, искат да станат професионални ръководители на проекти. В резултат на това, хората, обединени под названието "ИТ анализатор" и разбиращи бизнес процесите, стават реални бизнес анализатори, а старшите бизнес анализатори получават възможност да преминат в съвсем нова роля - "лидер на бизнес ангажиментите".

"Местехме шахматните фигури, когато имаше смисъл от това, но не бяхме притиснати от отговорността да управляваме рязка мащабна промяна", спомня си Кембъл.

Комуникирайте с бизнеса

След като Кембъл запълва със специалисти новите ръководни позиции, той се обръща към ръководителите да комуникират промените с останалата част от бизнеса. "Хората, занимаващи се с тази работа, бяха наистина ефективни, защото разбраха как тряба да отправят посланията си към останалите бизнес звена. Възползвахме се и от обичайните комуникационни канали на компанията, включително интранет и бюлетина на изпълнителния директор. Просто работата ни влезе в цикъла на новините на компанията", обяснява той.

Заложете кариерното развитие във вашата култура

Когато Кембъл избра своя лидерски ИТ екип, той търси специалисти, които имат силен интерес към развитието на хората. Сега, когато има по-фокусиран персонал, той налага на екипа си подход, който продължава да развива уменията на хората. "Моят лидерски екип постоянно контролира дали мениджърите провеждат наблюдения и разговори за кариерно развитие със своите служители поне два пъти годишно", акцентира Кембъл.

Поглед назад

Поглеждайки назад, Кембъл споделя един научен урок: "Бихме могли да постигнем по-бърз резултат в организационните промени на нивото под моя ръководен ИТ екип. Винаги средните нива на организацията са най-трудни за промяна, но трябваше да се справя по-бързо с тази задача. "

Това обаче, което никога не би променил, е неговата комуникационна стратегия.

Но как Кембъл знае, че работата му, фокусирана върху трансформацията на екипа, оказва правилното влияние? "Нашите бизнес партньори ни смятаха за звено по поддръжката на компютри, имейли и мрежа. Ние бяхме нещо като водопроводчици. Днес създаваме дигитални стратегии съвместно с нашите бизнес партньори на всички нива в организацията. От нас се иска да участваме в разговори, в които не бихме участвали преди две години. На всичкото отгоре, в последното двугодишно проучване на ангажираността на служителите, ИТ екипът имаше най-високите резултати спрямо всяка друга роля в компанията", разказва настоящият CIO на Terex.

X