Мениджмънт

Почти всички специалисти по сигурността се чувстват преуморени

Мария Динкова

Почти всички специалисти по сигурността споделят, че се чувстват по-претоварени и преуморени днес в сравнение с преди година, пише ITProPortal.

В изследването на софтуерната компания Tripwire, проведено в края на 2019, са участвали 342 ИТ експерти по сигурността. Резултатите разкриват, че в четири от пет случая в ИТ отделите не достигат хора. Ситуацията се усложнява и от факта, че става все по-трудно да се открият квалифицирани служители, които да се включат в екипите.

"Става все по-трудно и по-трудно за организациите да запълнят своите отворени позиции в екипите по сигурност", отбелязва Тим Ерлин, вицепрезидент в Tripwire.

"По-големите организации, които предполагате имат повече ресурси, усещат дори в по-голяма степен недостига на квалифицирани кадри в сравнение с по-малките организации. Предизвикателство е да се наемат хора с правилния набор от умения - те продължават да се променят заедно със сигурността, която непрекъснато се развива. Почти всички от запитаните заявяват, че необходимите умения за добрия професионалист по сигурността са се променили през последните няколко години", допълва Ерлин.

Докладът разкрива, че управляваните услуги са ефективно решение според 85% от анкетираните. Почти половината (46%) заявяват, че планират да използват този вариант през новата година, а половината (50%) се готвят да инвестират повече в обучение на персонала.

"Проблемът, причинен от липсата на умения, наистина може да се разреши чрез обучения и управлявани услуги. Като си партнират с доставчици, ораганизациите могат да се освободят от оперативната работа и да си осигурят знания, които ще им помогнат да взимат информирани решения. И тъй като намирането на нови специалисти и обученията не винаги са възможни, управляваните услуги осигуряват на компаниите начин да допълнят своите екипи", заключва Ерлин.

X