Мениджмънт

CIO в държавната администрация трябва да догонят другите сектори

Мария Динкова

Недостигът на финансови средства и организационните смущения се оказват сериозни предизвикателства за ИТ мениджърите в държавната администрация през последните четири години. Това показват резултатите от ново изследване от анализаторската компания Gartner, пише ITBrief.

Глобалното проучването на Gartner 2020 установява, че 58% от CIO в държавната администрация са изправени пред организационни смущения, докато 52% се сблъскват в същото време с недостиг на финансови средства. Тези стойности са по-високи в сравнение с всички останали индустрии.

"Държавната администрация изпитва затруднения в много области, сред които промени в лидерството, преструктуриране и недостиг на средства", коментира Алиа Мендоса от Gartner.

"За много CIO в държавната администрация, нарушенията ще повлияят върху техния ИТ бюджет и финансиране, както и върху стартирането на нови бизнес инициативи. В допълнение липсата на гъвкавост в моделите за финансиране задълбочава тези проблеми", обяснява експертът.

По думите на Мендоса ИТ мениджърите в държавните институции все още развиват своите дигитални лидерски умения и стратегии.

"Държавният сектор изостава от другите индустрии във всички аспекти на стратегиите, особено в способността да се комуникира ясна и устойчива бизнес стратегия, която да посочва как организацията ще постигне своята визия", изтъква Мендоса.

Също така проучването разкрива, че за по-малко от половината от ИТ мениджърите в държаната администрация техните организации имат цялостна бизнес стратегия.

"При липсата на официална бизнес стратегия държавните CIO трябва да включат стратегическите бизнес резултати в своите дигитални стратегии за управление. Бизнес резултатите ще бъдат потвърдени от бизнеса като част от процеса за одобрение на стратегията", уточнява експертът.

Същевременно изследването посочва, че ИТ мениджърите в държавната администрация изпреварват другите индустрии при фокусирането върху гражданите чрез разработване и доставяне на дигитални услуги. Въпреки това те остават малко по-назад спрямо другите индустрии при повечето ИТ процеси.

"За да се коригира това, CIO в държавната администрация трябва да оценят нивото на развитиена своите ИТ процеси, за да идентифицират силните и слабите страни, а след това да приоризират прилагането на подобрени процеси според резултати", съветва Мендоса.

Данните и анализите, AI и облачните технологии променят правилата на играта
Проучването също така показва, че данните и анализите, изкуственият интелект и облачните технологии ще продължават да променят правилата на играта за ИТ мениджърите в държавната администрация през 2020. Според резултати през следващите 12 месеца по-голямата част от запитаните ще са внедрили или ще са се фокусирали върху киберсигурността (84%), внедряването на изкуствен интелект (37%) и въвеждането на автоматизация на бизнес процесите (33%).

По думите на Мендоса ИТ лидерите в държавната администрация трябва да приоритизират своите инвестиции в новите ехнологии според тяхната потенциална стойност за конкретната институция.

"По-напредналите технологии като облака, данните и анализите, предлагат незабавни ползи по отношение на възможности и скалабилност за доставяне на дигитални услуги и следователно могат да бъдат приотизирани. Експериментирането с изкуствен интелект и автоматизация на бизнес процесите може да започне от малки инициативи. След като тяхната стойност бъде демонстрирана, проектите, включващи такива появяващи се технологии, могат да бъдат скалирани", заключва експертът.

X