Мениджмънт

Gartner: Шест технологични тенденции за HR специалистите през 2020

Мария Динкова

Повечето директори "Човешки ресурси" се фокусират върху три основни въпроса, които ще се отразят върху работата: изкуствения интелект и автоматизацията, гиг икономиката и застаряващата работна ръка, коментират от Gartner.

Въпреки това експертите от анализаторската компания отбелязват, че често се изпускат няколко други ключови тенденции, пише IT Brief.

"Макар повечето директори "Човешки ресурси" да очакват и трите аспекта да повлияят на техните организации през следващите три години, само 9% смятат, че компаниите им са подготвени за бъдещия начин на работа", коментира Брайън Кроп от Gartner.

"Тези HR директори са прави, но има и други въпроси, които трябва да се обмислят по отношение на бъдещето на работата, а същевременно им се отделя много по-малко внимание", допълва експертът.

В своето проучване 2020 Future of Work Hidden Trends от Gartner идентифицират шест основни тенденции, които ще повлияят на пазара на трудна и организациите:

1. Неетично използване данните на служителите
Изследването на Gartner показва, че до 2022 45% от големите организации ще се фокусират върху неправилното използване на данните на служителите, което може да доведе до кризи, влияещи негативно на набирането, задържането и удовлетворението на кадрите.

Директорите "Човешки ресурси" трябва да поемат водеща роля във формирането на култура по отношение използването на данните, за да защитят както своите функции, така и цялата организация.

HR отделите трябва да бъдат особено бдителни, за да гарантират, че здравната информация или данните за производителността остават неприкосновени и се използват правилно. В противен случай те могат да имат сериозно отражение върху служителите и техния професионален живот.


Gartner: Шест технологични тенденции за HR специалистите през 2020


2. Намаляваща неравнопоставеност
Изкуственият интелект и новите технологии намаляват неравнопоставеността и организациите имат възможност да се справят с липсата на кадри чрез увеличаване достъпността до своите структури.

Изследването на Gartner предвижда, че броят на хората с увреждания на работното място ще се утрои до 2023.

Организациите ще трябва да проверят своите съществуващи системи за набиране на кадри и за вътрешно управление на персонала за бариери, които ограничават достъпа на кандидатите и служителите с физически и ментални увреждания.

Отвъд технологиите HR лидерите ще трябва да гарантират, че мениджърите получават необходимите обучения за управление на хора с ментални или емоционални увреждания.

3. Автоматизация на мениджърските задачи
По данните от проучването на Gartner, 69% от времето си мениджърите прекарват в дейности, които могат да бъдат извършвани от съществуващите технологии.

Например, задачите за одобрение на разходите могат да се изпълняват от система за управление на разходите, а моментното обучение да бъде заместено от намеса на чатбот в реално време.

HR директорите ще трябва да си сътрудничат със своите колеги от ИТ отдела, за да открият най-добрите възможност за автоматизиране на мениджърските работни процеси в своите организации.

Компаниите могат да решат да намалят броя на мениджърите или да променят техния фокус към изпълнението на по-стратегически задачи.

Също така фирмите е добре да подкрепят кариерно развитие, което позволява на персонала да разшири своята степен на отговорност и влияние, без да поема мениджърски задачи.


Gartner: Шест технологични тенденции за HR специалистите през 2020


4. Без обучение на работното място
Почти всички организации използват практиката за обучение на работното място, за да развиват уменията на своите кадри, като от Gartner разкриват, че това е топ приоритет за 73% от HR директорите.

До 2025 обаче почти половината от всички вътрешни възможности за развитие ще изчезнат, тъй като обучението по време на работа се базира на повтарящи се задачи.

В тази връзка на организациите може да им се наложи да се върнат към традиционните методи за обучение, за да повишат квалификацията на своя персонал - например като учене в класна стая.

HR отделът също така трябва да открие алтернативни начини да оценява кога служителите са готови да се развият, без да измерва техните способности за изпълнение на задачи, които скоро ще бъдат автоматизирани.

5. Прозрачност
71% от служителите смятат, че техните работодатели трябва да увеличат прозрачността в компаниите, а по данни на доклада до 2025 повечето организации ще отговарят на това изискване.

Кадрите ще настояват за по-бърза прозрачност, отколкото фирмите могат да осигурят.
Същевременно компаниите, които говорят за своите усилия да постигнат напредък по отношение на прозрачността или за своите причини да се съпротивляват срещу нея - по-успешно ще могат да задържат своите служители.

HR директорите трябва да оценят потенциалните рискове, свързани с репутацията, и проактивно да планират как да се справят с тях.

6. Увеличаващо се търсене на отдалечено работно място
До 2030 търсенето на възможност за отдалечена работа ще се увеличи с 30%, тъй като представителите на поколението Z вече изцяло ще са навлезли в работната среда.

Скорошното изследване на Gartner ReimagineHR Employee Survey разкрива, че едва 56% от мениджърите разрешават на своите служители да работят дистанционно.

Организациите без подобни политики ще загубят своето конкурентно предимство да привличат и задържат кадри.

За да останат конкуренти в днешната среда, компаниите трябва да инвестират в адаптивна технологична инфраструктура и подобрени инструменти за виртуално сътрудничество, съветват от Gartner.

X