Мениджмънт

По-добрият ментор

CIO Media

Да станете ментор е чудесен начин да се отплатите за своя трудно спечелен опит и знания, както и за всеки ценен съвет и идеи, които самите вие сте получили в живота си. Освен това наставляването на обещаващ професионалист може да има значително въздействие върху перспективите за кариерата и заплащането му. Според проучването на IDC "Жените в технологиите" (Women in Technology), служителите, които имат професионален ментор, правят от 10% до 17% повече от онези, които нямат.

Предоставяне на конструктивна обратна информация или нова гледна точка, помощ при справяне с препятствия или за оценка на кариерни възможности, изграждане на умения или планове за развитие - има редица начини, по които менторът може да окаже позитивно въздействие върху онези, които наставлява. Но какво точно прави един ментор добър? Независимо дали току-що започвате, или искате да подобрите менторските си умения, тук се предлагат някои добри практики, които да гарантират успеха и продуктивността на вашите менторски взаимоотношения.

Самите вие да имате ментор
Професионалистите, които имат ментори, стават по-добри ментори, казва Мелиса ди Донато, главен изпълнителен директор на SUSE. Да получавате съвет от ментор помага много да разберете не само кой съвет работи, но и как да дадете най-доброто, което лицето, което наставлявате, има нужда да чуе. Не е изненадващо, че колкото по-голям е опитът ви като ментор, толкова повече знание имате, което да използвате за установяване на силна менторска връзка с онези, на които искате да помогнете.

"Най-добрите ментори са онези, които имат своите ментори - и колкото повече, толкова по-добре, казва Ди Донато. Трябва да имате и имате различни ментори. Аз съм по-добър ментор не само заради моя собствен опит, но и защото самата аз съм била напътствана и научих какво е успешно и какво не, и мога да взема научените уроци и да ги предам на другите."

Елате подготвени и записвайте
Импровизиран съвет с малко работа след това води до непоследователно и вероятно непродуктивна менторска връзка. Затова трябва подробно да документирате всичко преди, по време на и след вашите менторски сесии както за вас, така и за хората, които наставлявате, казва Ди Донато.

"Приготвяйте се за сесиите, като се фокусирате върху една тема или кратък списък от теми, които да обхванете, казва тя. След това, когато сте работили с тях, в края на сесията дайте домашна работа: поне три, но не повече от пет въпроса за лицето, което сте наставлявали, които да разгледате следващия път."

Освен това трябва да отбелязвате колко време траят обикновено сесиите, какво работи и какво не работи, дали вие или лицето, което наставлявате, не сте достигнали до задънена улица и начините за преодоляване на тези пречки, както и резултатите от вашите съвети и информация.

Също така е полезно да съставяте графици за сесиите. Седемдесет процента от мъжете се срещат ежедневно или ежеседмично с ментори според проучването на IDC "Жените в технологиите", докато при жените само 29% го правят със същата честота.

Наставлявайте извън своята зона на комфорт
Менторството представлява издирване, събиране и прилагане на практика съветите, информацията, мислите и предложенията на някого, чиито перспектива, опит и знание са поне по някои начини различни от вашите собствени. Това означава да правите съзнателно усилия да излезете от своята зона на комфорт.

Менторството извън собствената ви зона на експертност е добро място за старт, казва Ди Донато. Ако например работите в продажби, наставлявайте някого в инженерна област или обратно. Разликата в перспективите, знанията и опита могат да ви дадат уникални прозрения, които иначе не бихте могли да имате.

Тийна Пикионе, глобален информационен директор и изпълнителен вицепрезидент на RTI International, съветва, търсейки "противоположности". "Аз търся за мои ментори хора, които са моя противоположност - например някого, който може да ми каже да забавя темпото, казва тя. Това може да помогне, ако сте експерт в една област, а човекът, когото наставлявате, е в друга област."

Дайте на хората, които наставлявате, свободата да следват своите собствени пътища
Менторството е свързано с това да дадете на тези, които наставлявате, свободата и пространството да изразят по-добре своите идеи, нужди и желания и да говорят за тяхното пътуване, посочва Ди Донато. Вашата роля като ментор е да им дадете пространството и времето, без да им диктувате посоката, казва тя.

"Понякога наставляваните просто трябва да дадат външен израз на собствените си мисли и чувства. По-добре е да им дадете възможността да мислят по тези идеи. Наистина не е нужно да казвате на хората какво да правят. Истински добрият ментор дава идеи и прозрения, така че хората сами да разработят този маршрут пред себе си. Вие не ги обучавате как да мислят. Става дума по-скоро да им дадете пространството сами да разберат нещата и просто да извървите пътя с тях."

Винаги наставлявайте, като имате наум разнообразието и изключението
Менторските взаимоотношения са критични за разнообразния талант, особено в ИТ, казва Ди Донато, така че не пропускайте на наставлявате хора от различни раси, полове, сексуални ориентации, религии, етноси - целия спектър. Възраст също - не гравитирайте само около онези, които са по-млади от вас.

"Менторите и наставляваните от тях трябва да са колкото може по-разнообразни, казва тя. Една голяма грешка, която хората правят, е да наставляват само онези от по-младите поколения, а сега ние имаме работници от пет поколения. Ако сте достигнали този етап от вашата кариера, когато можете да предложите на другите ползата от вашия опит, направете това с мисъл да помагате на другите, които са различни от вас, и да им предадете знанията си."

Проучването "Жените в технологиите" на IDC отбеляза, че половината от жените са склонни да вярват в перспективите си за участие в изпълнителното ръководство, когато имат еднакъв опит и качества като другите кандидати, отчасти защото те виждат един "мъжки клуб" на работното си място, което води до "липса на наставления, за да научат уменията, с които да стигнат дотам".

Изисквайте обратна информация
Обратната информация е критична част от всяка менторска връзка и особено в началото всяка обратна информация, която получавате, е по-добра от липсата на такава, казва Ди Донато. Тази обратна информация не трябва да бъде ограничена в рамките на менторските взаимоотношения. Тя може да дойде от вашите собствени ментори, мениджъри или отдела за човешки ресурси.

"Всяка обратна информация ще бъде добра, тъй като е по-добра от голяма тлъста нула, казва Ди Донато. Аз винаги отивам при моите ментори и им казвам: "Можете ли да ми дадете някаква информация за това? Не съм сигурна дали е правилно или грешно." Освен това имам поддръжник в ЧР. Добре е да се развие такава връзка, тъй като те са фокусирани върху развитието на служителите, успеха, ангажимента и обучението им, така че те винаги искат да са сигурни, че техните служители се развиват."

X