Мениджмънт

6 стъпки как CIO да оптимизира разходите по време на Covid-19

Мария Динкова

ИТ мениджърите трябва да следват конкретна "рамка за оптимизация на разходите", за да помогнат при определянето къде да се намалят ИТ и бизнес разходите заради кризата около разпространението на Covid-19, съветват от Gartner.

От анализаторската компания отбелязват, че пандемията е поставила сериозен натиск върху CIO да правят повече с по-малко, както и да взимат трудни решения, пише IT Brief.

"Идеите за оптимизация на разходите се оценяват почти винаги на база на техния потенциал за спестяване на разходите, без да се обмислят последствията, които подобни стъпки могат да имат върху бизнеса", коментира Цезар Лозада, старши анализатор в Gartner.

"Това е същото, като да се приоритизират новите инициативи на база само на техните потенциални ползи, без да се обмисли тяхното цялостно влияние. Използването на потенциални ползи като единствен критерий за взимането на решение може да доведе до приоритизиране на инициативи, които могат да допринесат за спестяването на средства, но също така могат да бъдат рискови и да имат негативно въздействия върху бизнеса или най-вероятно да се провалят", обяснява експертът.

Според Крис Генли, старши директор изследвания в Gartner, за да могат компаниите да постигнат най-устойчиви бизнес резултати, мениджърите трябва да гарантират, че управлението на разходите се простира отвъд тяхното съкращаване, замразяване или намаляване на персонала - което обикновено отразява мислене в краткосрочна перспектива.

"Организациите трябва да се отнасят към управлението на разходите като към сериозно усилие, което може да има незабавно и дългосрочно влияние върху работата на бизнеса", обяснява Генли.

"Управлението на разходите изисква комбинирани подходи и подобрения, които засягат всяка част на организацията, ако наистина целта е да помогнат на компаниятa", допълва той.

От Gartner препоръчват на CIO и ИТ мениджърите да се фокусират върху шест области, които оценяват разходите, ползите и ефективността на различните инициативи за оптимизация на разходите.

Потенциални финансови ползи: Установете до каква степен (малка, средна или голяма, както и позитивна или негативна) инициативите за оптимизиране на разходите ще се отразят на бизнеса. Лидерите трябва да задават въпроси като "колко ще спести компанията, ако мярката се приложи" и "как това решение ще повлияе на фирмения паричен поток".

Въздействие върху бизнеса: Определете какво влияние дадената инициатива ще има върху служителите и ежедневните бизнес операции. Например дали инициативата ще има негативни последствия върху производителността или пускането на конкретния продукт.

Времеви изисквания: Ще отнеме време компаниите да спестят разходи и да подобрят финансовото си състояние, независимо от метода. Въпросът, които ИТ мениджърите трябва да зададат, е каква ще е необходимата времева рамка за постигане на резултати (седмици, месеци или по-дълъг период от време).

Степен на организационен риск: Ефективността на инициативите за оптимизация на разходите отчасти зависи от способността на екипите да се променят и адаптират към новата реалност. Лидерите, които могат да обяснят ползите от оптимизирането на разходите и да ги приложат с минимални промени на организационния процес, ще могат да осигурят основата за успеха.

Степен на технически риск: За да се намали техническият риск, ИТ мениджърите трябва да оценят как инициативите за оптимизиране на разходите ще бъдат интегрирани в техните настоящи операции и корпоративни архитектури. Закъсненията, причинени или свързани с инициативите, могат да доведат до проблеми при обслужването или продуктивността.

Инвестиционни изисквания: Преди стартирането на проект или инициатива за оптимизиране на разходите мениджърите трябва да подкрепят или да се съгласят да финансират начинанието. ИТ лидерите трябва да покажат как оптимизацията на разходите ще подобри бизнес процесите, продуктивността, времето за излизане на пазара. Съответно трябва да представят и обратното - какво ще се случи, ако се запази статуквото. Експертите подчертават, че е особено важно да се оценят нужните инвестиции, преди да се пристъпи към каквито и да било мерки за намаляване на разходите.

X