Мениджмънт

VMware: Технологичният опит става все по-важен за ръководителите на компаниите

Александър Главчев

Три четвърти (71%) от бизнес лидерите в Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA) смята, че висшият мениджмънт, трябва да имат технологичен опит (например в създаването на софтуерни приложения), за да се осигурява успехът на съвременните компании. Според проучване, проведено Vanson Bourne съвместно с VMware, издигането на служители с технологичен опит във висшия мениджмънт има силно положително влияние върху цялата организация. Изследването разкрива следните основни резултати:
  • 50% от бизнес лидерите посочват като основна полза повишаването на ефикасността в цялата организация;
  • 42% отбелязват подобряване на бизнес резултатите;
  • 40% посочват по-голям потенциал за иновации;
  • 37% - по-добър клиентски опит.
Според VMware тези данни потвърждават ролята на дигиталната трансформация и начина, по който технологиите подобряват бизнесa, като създават условия за адаптация към динамичните пазари, променящите се бизнес модели и мотивацията на служителите.

Бизнесите от регион EMEA отбелязват, че по време на пандемията от Covid-19, модерните приложения са донесли редица ползи, сред които подобряване на продуктивността и гъвкавостта. Повече от половината (57%) компании отчитат ключовата роля на модерните приложения за подпомагане на дистанционната работа на служителите, а повече от една трета (39%) посочват възможността постоянно да се адаптират към променящата се бизнес среда и да осигуряват гладко протичане на работния процес.

Повече от три четвърти (80%) от програмистите и технологичните лидери в региона считат, че без модернизиране на приложенията, организациите няма да могат да предоставят най-доброто обслужване на своите клиенти. Това е подкрепено от изпълнителните директори по света. Повече от 80% от тях смятат, че модернизацията на приложенията ще подобри и опита на клиентите с компанията, което е директно свързано с растежа на приходите.

"Бизнес лидерите никога досега не са се сблъсквали с толкова много промени, посочва Ед Хопит, Директор Приложения и Облачни платформи във VMware за регион EMEA. Тези от тях, които имат добри познания за технологиите и използват приложенията, за да се адаптират при всякакви условия на пазара, имат истинско преимущество пред останалите."

"Пандемията форсира дигитална промяна - това, което щеше да се случи за десетилетие, сега се реализира за броени месеци. Има множество примери, като започнем от десетките милиони хора, работещи и учещи от вкъщи, и стигнем до правителства, създаващи приложения за проследяване на контактните лица, както и търговци, обръщащи се към алтернативни канали за приходи през дигитални платформи. Умението да се внедрят и използват приложения в бизнеса, които да предоставят полезна информация за потребителите, води до успех и повишена ангажираност. Комбинацията от технологичното ДНК на лидерите и достъпа до модерни софтуерни технологии създават предпоставка за успех."

X