Мениджмънт

Изкуственият интелект става критично важен за висши ръководители

Робърт Христов

Изкуственият интелект (AI) и неговото участие на най-високо ниво в компании и предприятия се разраства бързо и се набляга най-вече на използването на висококачествени данни за обучение. През последната година бюджетите за AI са били почти $ 500K и са се удвоили поради COVID-19.

Основен урок, извлечен от пандемията, е, че предприятията трябва да са готови за всичко, което изисква високо ниво на бизнес ловкост. Дарвинизмът се импликира максимално, тъй като предприятията, които могат да се адаптират към пазарните тенденции по-бързо от конкуренцията си, могат да станат лидери на пазара и да запазят тази позиция. Онези, които не могат да направят това, ще изчезнат.

Но как бизнес лидерите знаят какви решения да вземат? Има огромно количество данни, които трябва да бъдат анализирани и хората не могат да обработват информацията достатъчно бързо, за да намерят онази ключова информация, която води до положителна бизнес промяна. Машините могат да работят с безкрайно по-висока скорост и затова натискът върху мениджмънта е огромен. Затова те се обръщат към AI, за да им помогне да вземат най-добрите решения в кратки срокове.

Тези констатации идват от годишния доклад за състоянието на AI и машинното обучение на Appen Limited, в който са систематизирани проучвания за 374 ръководители на бизнес и технологии между април и май тази година. Докладът измерва състоянието на използвания изкуствен интелект за предприятия с повече от 1000 служители на пълен работен ден и търговски организации с по-малко от 1000 служители на пълен работен ден.

Участието на мениджмънта в AI предприема масивен скок
Докладът разкрива важна промяна - ръководството сега е по-ангажирано с AI инициативи отвсякога - 71 процента от организациите съобщават за подобни проекти. За сравнение само 39% от ръководителите са одобрили такива инициативи през 2019 г. Това се дължи на факта, че главните технологични директори съставляват 42% от висшия мениджърски състав.

Ръководителите виждат AI като златна рибка за техния бизнес успех. Това важи за компании от всякакъв размер в различни индустрии. При 27% от анкетираните бюджетите на предприятията за AI са надхвърлили 1 млн. долара, докато 10 на сто заявяват, че бюджетът им за AI е повече от 5 милиона долара. Очаква се тези цифри да продължат да нарастват рязко, тъй като в глобален мащаб предприятията стартират голям брой AI проекти.

Интересът на ниво Сhief поставя фокус върху риска и етиката
С увеличената подкрепа на ръководството предприятията се съсредоточават повече върху управлението на риска, мениджмънта и етиката като основни аспекти на внедряването на AI инициативи. Тъй като компаниите започват да използват изкуствен интелект за допълване на човешките възможности, отговорното използване на AI трябва да бъде част от процеса за гарантиране на справедливост, поверителност, прозрачност и сигурност, както и да се избегне неподходящото използване на данни.

Въпреки че предприятията смятат, че отговорният изкуствен интелект е важен за успеха им, само 25% го разглеждат като критична технология за постигане на целите на организацията. Половината от анкетираните или не го въприемат като ключов въпрос, или тепърва започват да мислят за отговорността при използването му. Резултатите показват, че предприятията трябва да предприемат по-активен подход към отговорния AI. Разполагането с точни данни или алгоритми не е достатъчно. Необходимо е също и управлението на AI с ясни етични стандарти.

Управлението на данните пречи на качествения AI
Друго голямо предизвикателство за бизнеса е управлението на данни. Три от четири анкетирани (75%) от Appen компании заявяват, че актуализират своите AI модели поне веднъж на три месеца. За 40 процента от анкетираните липсата на данни или управление на данни са водещите пречки за ефективното използване на технологията в предприятията.

Повечето отговорили (93%) изразяват нужда от висококачествени данни за обучение, тъй като предприятията продължават да се справят с повече типове данни, включително сложни данни в сравнение с предишни години. Докладът разкрива, че много предприятия все още изостават при приемането на AI, особено що се отнася до данните за обучение. Поради тази причина лидерите на компаниите се обръщат към доставчици от трети страни, за да помогнат при внедряване на изкуствен интелект.

Управлението и качеството на данните се появяват в почти всяка дискусия за AI. Компаниите разполагат с огромни количества данни - те продължават да нарастват експоненциално, но голяма част от информацията се намира в силози и безброй различни формати. В науките за обработка на данни има аксиома, която гласи, че "добрите данни водят до добри прозрения". Обратното също важи, тъй като лошите данни ще доведат до лоши прозрения, а частичните данни ще доведат до частична информация. Разбирането на данни и качеството на данните трябва да бъде също толкова важно, колкото и самите инициативи за AI.

С AI облакът е начинът
През 2020 г. четири пъти повече хора, вземащи решения за бизнес и технологии, използват доставчици на облачно машинно обучение, включително Microsoft Azure (49%), Google Cloud (36%), IBM Watson (31%), AWS (25%) и Salesforce Einstein (17%). Всеки от тези доставчици отчита двуцифрен ръст при използването на облачни инструменти за машинно обучение през 2020 г. спрямо 2019 г. Причина за това е търсенето на скалируеми решения, които могат постепенно да увеличават своята сложност и всеобхватност.

Въпреки че се справят с глобална пандемия, множеството (70%) от изследваните предприятия през тези месеци не са очаквали COVID-19 да повлияе негативно на AI стратегиите. Всъщност почти половината от фирмите поставят тези проекти "на бързата лента", като 20 процента отчитат значително ускорение. Само 9 на сто от предприятията очакват някакви значителни закъснения.

Увеличената инвестиция в изкуствен интелект от страна на предприятията е показател, че същите избират да харчат пари за ключови инициативи дори в период на криза. Ясно е, че тези компании разглеждат изкуствения интелект като ключ към краткосрочното оцеляване и дългосрочното лидерство. С подходящите инструменти и стратегии предприятията имат достъп до чисти, висококачествени етични данни, които да им помогнат успешно да прилагат AI в предприятието.

X