Мениджмънт

R&M със съвети за успешна миграция на корпоративния център за данни

Александър Главчев

Разполагането на център за данни в специализиран център за колокация често предлага значително по-голяма ефективност, надеждност и сигурност за компаниите. Тази стъпка предоставя и нови възможности организацията да стане част от екосистема от свързани партньори и доставчици на услуги.

Швейцарският производител на системи за свързаност за високопроизводителни мрежови инфраструктури R&M анонсира практическо ръководство за успешна миграция на корпоративни центрове за данни към център за колокация. Той цели да помогне на средни и големи организации в процеса на планиране, определяне на спецификациите на физическата инфраструктура и дефиниране на стратегическите аспекти, с които трябва да се съобразят компаниите преди практическото осъществяване на миграцията. "Недостатъчното внимание към тези детайли може да повлияе негативно на възможните ползи от преместването на центъра за данни на компанията в пространство за колокация", коментират от R&M. Наръчникът е предназначен за ИТ директори, мениджъри на центрове за данни, фасилити мениджъри.

"Ако вашият бизнес планира да изнесе разположения на място в организацията център за данни към специално изграден център, предлагащ колокация, една от най-важните предпоставки за успех е провеждането на правилна миграция, съветва д-р Томас Велингер, мениджър "Центрове за данни" в R&M. Това ще ви гарантира избягване на непланиран принудителен престой, както и на ненужни разходи и ще ви позволи да постигнете висока степен на сигурност, мащабируемост и резервираност."

"Нашето ръководство в седем стъпки помага на организациите при планирането на подобна миграция в ключовите области, гарантирайки минимизиране на прекъсванията за бизнеса при реализирането на процеса", обяснява още той.

Наръчникът е разделен в седем глави, покриващи следните важни теми:
  • Определяне на изискванията и планиране на проекта: организиране на екипите, включени в реализацията на проекта по миграция, и дефиниране на ИТ изискванията.
  • Опис на активите и приложенията: дефиниране на обхвата, размера и времето на миграцията, какво е необходимо при разполагането на активите и автоматизиране на процеса на инвентаризация.
  • Подготовка на задание и запитване за предложение: подготовка и изпращане на заявка за оферта към потенциални партньори - центрове за колокация.
  • Планиране на нова инфраструктура: преглед на площта на колокацията/пространството и архитектурата, както и проектиране на връзките.
  • Задачи преди миграцията: създаване на ежедневен график за членовете на екипа, работещ по процеса на миграция, включително подготовка за инсталиране и конфигуриране на инфраструктурата.
  • Реализиране на миграцията: планиране и реална миграция на инфраструктурата, данните и приложенията.
  • Процеси след миграцията: включва всички последващи етапи - от тестване и одит до усвояване на управлението на инфраструктурата на центъра за данни.
Наръчникът може да бъде свален безплатно от тук.


X