Мениджмънт

7 начина да изкорените некомпетентността на ИТ персонала

Иван Гайдаров

Джон Едуардс, CIO, САЩ
Човешко е да се греши, но повторените груби грешки могат да доведат до бедствие в организацията

Всеки ИТ лидер иска да ръководи организация, прочута със своята ефективност, точност и скорост. За съжаление тези благородни цели често могат да бъдат препятствани от лошо представяне в ИТ редиците. Трудната част е разкриването на този често скрит проблем и справянето с него, без да се превърнете в най-лошия враг на всеки член на персонала.

Независимо дали е служител, който сте наследили, и някой, който се е оказал не толкова голяма звезда, колкото сте го мислели по време на процеса на наемане, неподходящите ИТ служители не само се затрудняват да изпълняват своите задължения, но и често не могат да разберат собственото си лошо представяне, без значение колко доказателства им се представят, обяснява Лиън Адато, водещ специалист в доставчика на софтуер за ИТ управление SolarWinds. "Освен това те не могат да приемат компетентност или дори превъзходство в същите умения на другите, отбелязва той. Когато имате такъв служител, буквално няма никакъв начин да можете да му обясните какво не е наред; единствено можете да го изведете от тази роля възможно най-бързо."

Справянето със служители, които подкопават ефективността, е разсейваща и неприятна задача. Добиването на контрол върху затруднението изисква внимателно наблюдение, тактично съветване и приемливи решения. Тук са описани седем стъпки, предназначени да ви помогнат да изкорените и преодолеете трудностите и да изградите висококвалифициран и опитен ИТ екип.

1. Идентифицирайте проблема
Ако член на екипа често демонстрира неспособност да изпълни дадена задача навреме или не успява да предостави използваем резултат, е важно да се обърнете към проблема веднага. "Негативни модели и тенденции са ясните признаци за некомпетентност на един ИТ екип,твърди Ян Кели, вицепрезидент за операции на доставчика на конопено масло NuLeaf Naturals. Най-добрият ви вариант е да останете на ниво, където лесно ще забележите модели на объркване, тесни места и неизпълнени срокове, така че да можете да разследвате дали това се дължи на некомпетентност на член на екипа или на други фактори."

Внезапни проблеми, възникващи от обикновено добре представящ се и опитен член на персонала, може да бъде индикация, че ролята на този човек се е променила по определен негативен начин. "Можете да му поставите задача да използва нов инструмент, да работи с друг език за програмиране или на нова система", отбелязва Уилям Моро, вицепрезидент на RangeForce, фирма за оценка и обучение на екипи за киберсигурност.

Има прост начин за потвърждаване на способностите на служител, който показва лоши умения, казва Шейн Шърман, CEO на издателя на ръководства за ремонт на персонални компютри TechLoris. "Поставяне на задача на член на персонала, такава, която трябва да е напълно способен за изпълни", предлага той. След това наемане на компетентен член на екипа, който да помага в работата, който също така ще оцени работата на колегата си.
"На базата на тази оценка, както и на реакцията на служителя към резултатите от нея ще разберете дали е некомпетентен", отбелязва той.

2. Търсете основната причина
Мениджърите трябва да приемат, че всички техни служители подхождат към работата си с позитивно намерение, съветва Алън Зукър, основател и директор на фирмата за ИТ образователни и консултантски услуги Project Management Essentials. "Никой не отива сутрин в офисас мисълта как да прецака работата днес, обяснява той. Инциденти, грешки и неточности са част от естествения цикъл на създаване на нещо."

Често е трудно да се направи разлика между некомпетентен член на екипа и някого, на когото просто му липсва умението, необходимо за успешно изпълнение на конкретна задача. "Има разлика, казва Гретъри Котичиа, изпълнителен директор на програмата "Магистър по наука в управление на продукти" на Carnegie Mellon University. Трябва да се запитате дали някой се опитва?"

Непоправимо некомпетентните служители се отличават с това, че те просто нямат отношението, поведението или уменията, необходими за изпълнението на работата си, отбелязва Зукър. "Затова много успешни организации наемат за отношение, знаейки, че могат да научат хората на уменията, казва той. Ако има пропуск в уменията, те им осигуряват обучение."

Външни фактори могат да отвлекат член на екип от неговата или нейната работа. "Би било много необичайно за член на персонала внезапно да покаже некомпетентност в задача, която е изпълнявал постоянно в миналото", казва Монро. Подобен внезапен обрат в умение по всяка вероятност се дължи на физиологична или психологическа промяна.

Лоша работна среда също може да доведе до ефективност под стандарта. "Невниманието може да бъде честна грешка поради условията,отбелязва Монро. Например работа в 12-часова смяна и правене на грешка по невнимание в последна задача поради умствена умора."

В наши дни се случва често нормално способен служител да бъде затруднен от темпото на цифровия пробив и упорито отказва да признае, че е победен и трябва да търси помощ. "Хората на технологиите добиват репутация чрез познаването им и способността да изпълняват,обяснява Дейвид Джонсън, CTO на фирмата за ИТ услуги Mulytic Labs. Когато технологията се променя или се променят човешките взаимоотношения с нея, ИТ хората няма накъде да се обърнат и могат да стигнат до некомпетентност."

3. Оценявайте и възстановявайте
Бъдете внимателни със служители, когато правят първа или незначителна грешка. "Същото е вярно, ако някой признае, че не е сигурен как да направи нещо, казва Шърман. Ако поддържате обстановка, където някой може да признае недостатъци без страх от последствия, за вас е далеч по-вероятно да избегнете резултатите от некомпетентност, разпространяваща се в производствените среди."

Уверете се, членовете на екипа получават само задачи в области, където могат да получат адекватно обучение или са показали предварително компетентност за тях. Ако това не е възможно, комбинирайте ги с някого, който има опит в тази област и може да служи като съветник.

Постигането на звездна работа на персонала по принцип е въпрос на изпълнение на очакванията най-вече по отношение на навременна доставка и качество на продукт или услуги. "Определянето на очаквания относно целите е критично, отбелязва Михаил Паповски, CEO на консултантската фирма за ИТ мениджмънт Massaro Consulting. Най-добре е, ако член на екипа сам дефинира своите собствени цели, като ги направи повече като ангажимент, отколкото като задължение."

4. Комуникирайте ясно и ефективно
Най-добрият начин да достигнете до основата на проблемите с компетентността е да организирате лична среща с провалилия се член на екипа, казва Котичиа. Обсъдете как служителят трябва да се подобри в конкретни области и достигнете до споразумение за конкретни цели и важни етапи. Помнете, че перфектният служител не съществува. "Те може да не са най-добрите в някои области, ценни за вас като мениджър, но може да се изключително добри в други", обяснява той.

Ако работата на даден служител показва нов поведенчески проблем като несправяне с проста или рутинна задача, попитайте внимателно дали той или тя не преживяват някаква форма на лично затруднение. "Служители с болен член на семейството, финансов стрес или други проблеми може да преживеят период на намалено качество на работата, казва Зукър. Предложете им помощ."

5. Контролирайте заразата
Подобно на вирус, некомпетентността може да зарази други членове на екипа и от мениджъра зависи да предприеме незабавно стъпки за предпазване от разпространението на заразата. "Екипният дух може да бъде засегнат, ако не се справите с лошо работещ служител",предупреждава Котичиа.

Ако държите в екипа си някого, който е очевидно некомпетентен, другите служители ще забележат, тъй като те ще трябва да поемат пропуска,казва Кели. "Това не води до нищо добро, казва той. Най-добре е да спестите на екипа си моралните проблеми и освободите некомпетентния член на екипа."

Некомпетентността може да се разпространи и ако човекът, който извърши грешка, го прави, без да осъзнава, и така "учи" колегите си на тази грешка. "Нищо няма да се разпространи толкова бързо, колкото грешна информация, предадена с увереност, отбелязва Шърман. Ето защо е важно да се хване рано и да се коригира незабавно."

6. Изградете култура на компетентност
ИТ лидерите трябва да се стремят да създадат среда на доверие и сътрудничество. Повечето екипи са съставени от професионални, добре образовани и интелигентни хора. "Създаването на култура, където тези талантливи служители могат да работят заедно по сложни проблеми, е умение, което изисква възприемането на различни нагласи и поведения, казва Зукър. Практиките за динамично разработване на софтуер са толкова успешни, тъй като те създават среда, която отключва творческата енергия на екипите."

Мънро предлага установяване на еталони за качество и своевременност. Освен това той препоръчва създаване на програма за оценяване, тестване и обучение на работници, които правят критични грешки. "Това показва ангажираност към високи стандарти и позволява да се използва обучение като начин за преодоляване на некомпетентност", отбелязва той.

Насърчаването на култура на компетентност вдъхновява членовете на екипите да се гордеят с работата си и да бъдат честни, когато дадено действие предизвика негативен ефект. "Правенето на грешка не трябва да бъде неизличимо петно върху нечия кариера; това е момент, когато действията не постигат целта, казва Адато. Докато този човек е отворен да чуе какво е направил погрешно, той има възможността да поправи грешката си и да вземе поука от това, това определено е добре за компанията с много малко постоянно дългосрочно въздействие."

7. Напредвайте
Винаги помнете, че всеки е виновен за случайна некомпетентност - дори ИТ лидерите. Установяването на редовен и систематичен подход към оценяване на работата на служителите е най-добрият начин да се идентифицират моделите на работа, които изискват усъвършенстване."Колкото по-рано откриете такъв модел и предприемете мерки, толкова по-добре", съветва Кели.

Превод и редакция Мариана АпостоловаX