Мениджмънт

Пандемията донесе нови приоритети на ИТ мениджърите

CIO Media

Излизането от кризата изисква от ИТ мениджърите да променят своите приоритети заради новите бюджети, нуждата от подобряване на бизнес процесите и работата от дистанция

Стейси Колит, CIO

През първите дни след въвеждането на ограниченията във връзка с разпространението на COVID-19 Тод Рено, ИТ мениджър в Conn's HomePlus, "просто се е опитвал да изкара деня". Месец по-късно обаче той вече насочва вниманието си към това какво ще бъде новото нормално и как променената действителност ще се отрази върху ИТ стратегията на компанията през следващата година.

"Предполагам, че служителите, които работят отдалечено, ще се увеличат. Но как това ще се отрази на компанията, активите и данните", отбелязва експертът. По думите му запазването на изискванията за безопасност и ограничаване броя на посетителите ще повлияе върху функционирането на фирмените магазини. В тази връзка Рено обмисля редица възможности за справяне със ситуацията, включително въвеждане на видеоконферентни разговори, които да позволят на клиентите виртуално да се разхождат из магазините и да бъдат консултирани от персонала.

"Изправен съм пред негласното очакване да изпреваря колкото се може повече кризата по отношение на технологиите и влиянието", отбеляза Рено.

Подобни са изискванията и към други ИТ мениджъри, които трябва да намерят начин с помощта на технологиите по-бързо да отговорят на настоящите предизвикателства. Пандемията от коронавирус сериозно се отразява върху техните приоритети и роля, като същевременно ги принуждава да обмислят дългосрочния ефект от пандемията върху ИТ звената и компаниите като цяло.

Според изследване на IDG, проведено през април сред 414 ИТ лидери, повечето бюджети или ще се запазят, или ще се увеличат през следващите 12 месеца. Експертите също така очакват да се отдели внимание на оперативната ефективност, управлението и контрола на разходите. Междувременни въпросите за бизнес сътрудничеството, наемането и обучението на персонал ще останат на заден план през следващите месеци.

CIO.com сравнява тези резултати с отговорите от своето проучване 2020 State of the CIO Survey, проведено през септември 2019. В него са били зададени подобни въпроси, за да се определи какви ще бъдат ИТ бюджетите и приоритети през предстоящата година.

В следващите редове можете да прочетете как ИТ приоритетите са се променили, след като коронавирусът повлия на бизнес операциите - и как няколко ИТ лидери са отговори на предизвикателствата, свързани с несигурността през последните месеци.

Бюджетите се запазват, а инициативите се ускоряват
Около 40% от директорите по информационни технологии заявяват, че техните ИТ бюджети ще се запазят стабилни. Само 25% споделят, че през следващата година ще бъдат увеличени средствата, с които те разполагат. Това представлява сериозно понижение в сравнение с отговорите през септември, когато 59% от запитаните са заявили, че очакват да получат по-голямо финансиране.

Част от увеличението на бюджета вече се използва за подобряване на възможностите за отдалечена работа. В компанията за ипотечни услуги NorthMarq ИТ мениджърът Дан Рич е трябвало изведнъж да осигури на 500 служители възможност за работа от вкъщи чрез инфраструктура, която е била създадена да поддържа само 165 отдалечени служители. За три седмици фирмата е инсталирала ключова инфраструктура за 150 хил. долара, разширила е своята Citrix среда, добавила е нов Citrix VPN и е купила над 50 лаптопа за служителите, работещи от дистанция. Тази капиталова инвестиция е била планирана да се случи за 18 месеца, но обстоятелствата за принудили компанията да забърза процеса. "Ние успяхме да ускорим инфраструктурната инвестиция", посочва Рич.

Над една трета от ИТ лидерите (35%) отбелязват, че техните ИТ бюджети ще бъдат намалени през следващата година в сравнение с последите 12 месеца - вследствие на промените заради коронавируса. За сравнение, през септември миналата година само 7% са планирали понижаване на ИТ бюджетите.

Без ясен краен срок кога бизнесът ще може да се върне към нормалното ИТ мениджърите отбелязват, че ще се фокусират върху дългосрочното контролиране и управление на разходите (45%). Тук отново се наблюдава ръст в процента спрямо данните от септември, когато такъв отговор са дали едва 29% от запитаните. Освен това ИТ лидерите очакват по-голямо внимание да се отдели върху подобряването на оперативната ефективност, посочват 37% от анкетираните в сравнение с 24% през септември.

Оперативната ефективност винаги е била в центъра на вниманието на ИТ мениджъра Брон Маккол от Extra Space Storage. Именно в тази връзка компанията е работила по въвеждане на отдалечено подписване на договори за техните обекти, за да се спестят усилия при воденето на документация и да се съкрати процесът. "Говоря за това от години, но ние станахме колебливи при промяната на процеси, които вече работят добре", отбелязва Маккол.

Но когато COVID-19 временно затваря офисите, мениджърите бързо подкрепят инициативата. "В рамките на три дни успяхме да въведем опция за дистанционно подписване за клиентите", споделя експертът, уточнявайки, че този период обхваща всичко от процеса на разработка до тестването и пускането на кода.

Модернизирането на бизнес процесите
Над една трета от ИТ лидерите (36%) отбелязват, че сега те определят какви ще бъдат бизнес процесите в бъдеще. Въпреки че все още не е ясно какво ще бъде новото нормално, това представлява увеличение от 13% спрямо данните от проучването през септември.

"Сега има повече търпимост" за новите бизнес процеси, коментира Ан Джойс, която разполага със 17 години опит като CIO. Според експерта сега все повече се наблюдава прилагане на концепцията за бързо навлизане на пазара и "бърз провал" с цел проверка потенциална на даден продукт или услуга.

Друг пример в тази насока е скоростна промяна към отдалечен начин на работа. През март организацията с нестопанска цел Blue Shield of California мобилизира 7 хил. от своите служители да работят от разстояние само за 4 дни. Дотогава "хората са били притеснени да работят от вкъщи", отбелязва CIO Лиза Дейвис. Компанията е настоявала, че служителите трябва да са в офиса поради притеснения, че дистанцията ще се отрази върху нивото на обслужването, а може да доведе и до намаляване на продуктивността. Опитът от последните месеци обаче показва точно обратното - работата от разстояние не е повлияла на качеството на обслужването, а продуктивността всъщност се е подобрила.

"Това ни подтиква да преосмислим бъдещия начин на работата. Когато можем да се върнем обратно, дали трябва толкова много хора да бъдат в офиса? Дали наистина се нуждаем от недвижими имоти, както преди смятахме, че са ни необходими", коментира Дейвис.

Отговорът на тези въпроси не е лесен, ако се вземат под внимание въпросите за управлението на риска и съответствието. "Нашият адвокат отбеляза, че няма нито едно подадено оплакване за съответствие. Може би ще си помислите, че това е хубаво, но сега никой не вижда никого в офиса, така че никой не докладва нищо, ако нещо не е направено правилно. Всичко се случва дистанционно, така че това невинаги е нещо позитивно", допълва експертът.

Мнозинството от ИТ лидерите отбелязват, че настоящата ситуация за отдалечена работа може да промени завинаги начина, по който се изпълняват служебните задължения. 71% от запитаните се съгласяват, че работата от дистанция през последните няколко месеца е създала по-позитивно отношение към политиките за работа от разстояние и вероятно ще повлияе на плановете за офис пространствата, наемането на технологични и други специалисти в бъдеще. Всъщност изпълнителните директори са превърнали "подобряването на изживяването при дистанционната работа" в нов приоритет за 37% от ИТ лидерите.

Новият баланс между ИТ и бизнес отделите
Рено знае, че сега трябва да бъде прагматичен по отношение на това за какво ИТ отделът използва своето време и ресурси. С други думи, може би трябва да се вземат трудни решения във връзка с изграждането и поддържането на партньорски отношения между ИТ и бизнес отделите.

Според проучването само 23% от ИТ мениджърите сега се фокусират върху обединяването на ИТ и бизнес целите, което представлява спад прямо резултатите от септември, когато това е било приоритет за 21% от запитаните.

Плановете за сътрудничество с бизнес отделите като цяло обаче не се оказват особено популярни сред анкетираните. Само 18% от ИТ мениджърите очакват да посветят част от времето си за създаването на партньорства между ИТ и бизнес отделите, но отдалечената работа може да е част от причината за това.

Същевременно в тази несигурна обстановка някои компании наемат мениджъри за позицията CIO. Те са изправени пред трудната задача да повлияят и изградят тези партньорства отдалечено. Но за опитните ИТ лидери, които вече са създали добри отношения с бизнес отделите, този тип партньорство сега се оказва по-важно от всякога.

"От огромно значение е за организациите да имат създадено партньорство между ИТ и бизнес отделите. Автоматизацията и дигиталната трансформация се превърнаха в задължителни по време на този период на дистанционна работа", отбелязва Дейвис.

Според експертите новото нормално ще означава големи бизнес промени, които могат да създадат огромни възможности. Рецесията от 2008 донесе много иновации и благодарение на новото нормално се зародиха доста големи компании. Важният въпрос сега е до какво ще доведат всички процеси, които се случват в момента. Така че тепърва ще видим какви са новите възможности и кой ще се възползва от тях.

Превод и редакция Мария Динкова

X