Мениджмънт

МСП се обръщат към данните при възстановяването си от Covid-19 кризата

Мария Динкова

Повечето лидери на малки и средни компании вярват, че данните, с които техните организации разполагат, ще изиграят важна роля в дългосрочните планове за възстановяване от Covid-19 пандемията, пише IT Brief.

Според нов доклад от сторидж компанията Seagate, съставен на база на мнението на 3 хил. мениджъри, стратегиите за възстановяване на почти две трети (65%) от запитаните се въртят около анализа на фирмените данни.

Пандемията също така е подтикнала много малки и средни компании да преоценят информацията, с която те разполагат. Повече от половината анкетирани (55%) смятат, че разпознават истинския потенциал на своите бизнес данни.

Според експертите от Seagate данните, свързани с привличането на клиенти (59%) и тяхното запазване (57%) имат най-голямо значение. На трето място по важност се нарежда информацията за продуктивността на служителите с 52%.

"Малките и средните компании са ключов двигател за растежа на глобалната икономика и нашето проучване показва, че много от тях осъзнават потенциалната ценност на своите бизнес данни, докато преминават през процеса на възстановяване", смятат от Seagate.

Експертите допълват, че за организациите данните ще се превърнат в критичен елемент за отключването на бъдещия растеж и възможности за иновации.

X