Мениджмънт

Как гледат разработчиците на работата от вкъщи? (Част 2)

Иван Гайдаров

Защо дистанционна работа?

Ползите от разпределени инженерни екипи също са убедителни за работодателите. Наемането на дистанционни служители може да разкрие нови, разнообразни групи таланти, особено сред по-младите групи и хората в неравностойно положение, които не могат да си позволят да живеят в скъпи градски центрове.

"От гледна точка на наемането, работодателите осъзнават, че достъпът до много по-широк и разнообразен набор от кандидати са само някои от предимствата, които идва с наемането на отдалечени служители. Заедно с тях има очевидни икономии на разходи, свързани с премахването на физическите офис площи, а и не само", коментира Мехул Пател, главен изпълнителен директор в Hired.

За самите разработчици това означава, че те вече излизат на един много по-голям пазар на труда, на какъвто в момента се радваха само някои от тях, работещи за големи международни организации.

Служителите желаят гъвкавост

Повечето технологични работници, анкетирани от Hired, са категорични, че предпочитат по-гъвкава работа, дори след като пандемията отшуми. До 60% от тях, независимо от демографските и географските особености, заяват, че предпочитат да влизат в офиса максимум 2-3 пъти седмично.

Различните възрастови групи обаче имат някои различни предпочитания. По-възрастните технологични служители са по-малко склонни да се върнат в офиса. 41% от анкетираните на възраст 45 и повече години и 38% от тези на възраст 36-44 години заявяват, че изобщо не искат да се връщат в офиса, в сравнение с 32% от анкетираните на възраст 26-35 години и 27% от тези под 25 години .

Някои родители също не горят от нетърпение да се върнат в офиса, тъй като балансират между служебните си задължения и грижите за децата си. 39% казват, че нямат желание да се връщат в офиса след COVID, в сравнение с 33% от респондентите без деца.

X