Мениджмънт

Технологичните партньорства стават по-равностойни

Мария Динкова

Технологичните партньорства става все по-равностойни, показва ново изследване на CompTIA.

От неправителствената асоциация за глобалната технологична индустрия отбелязват, че отношенията между технологичните компании и техните партньори дистрибутори, все повече преминават от доминация на доставчиците в истински партньорства.

Широкото използване на облачни изчисления и навлизането на модела "като услуга" - същата причина, поради която се променят отношенията между технологичните доставчици и техните клиенти - имат значителни влияние и върху отношенията между производителите и техните партньори.

"Днешният клиент се интересува повече за услугите, които ще разрешат проблем или ще подпомогнат техния растеж, и по-малко от бранда на съответния продукт", коментира Каролин Ейприл, старши директор за индустриален анализ в CompTIA.

Тя допълва, че това мотивира доставчиците на технологични решения да се фокусират в по-голяма степен върху това да изградят репутация на доверен бизнес съветник.

Вследствие на това те получават повече ползи от дистрибуторите, с които работят по един много по-балансиран начин.

Новото и (оптимално) партньорско изживяване
Макар че всички отношения между доставчиците на решения и техните дистрибутори имат уникални характеристики, изследването разкрива какъв е оптималният начин за сътрудничество.

"Лекотата при работата с дистрибутора беше цитирана от повечето доставчиците на решения и доставчиците на управлявани услуги като номер едно фактор при взимане на решение с кого да си партнират", отбелязва Ейприл.

Тези дистрибутори, повечето от които са малки компании, искат да работят с доставчици, които улесняват създаването и поддържането на партньорски отношения.

Според изследването сътрудничеството, доверието, отворената и честа комуникация са други ключови фактори, които допринасят за установяването на силни и успешни партньорски отношения.

Данните също така разкриват, че повечето дистрибуторски фирми работят официално с между пет и осем доставчика обикновено, макар че някои организации имат и над 20 партньори.

В доклада експертите представят и три стъпки за установяване на партньорство, идентифицирайки някои фактори, които дистрибуторите трябва да вземат под внимание, когато оценяват потенциални партньори. Те включват:
  • Обмисляне на работата с технологичен доставчик
  • Преминаване към формални отношения с доставчика
  • Ангажиране с поддържането на дългосрочни взаимноизгодни отношения


X