Мениджмънт

Как да се подготвим за възможната втора вълна на пандемията?

Александър Главчев

Подготовката на организациите за работа в условията на потенциална нова вълна на разпространение на Covid-19 изисква внимателно планиране, с разглеждане на потенциално най-лошия сценарий, считат експерти, цитирани от американското издание на CIO Magazine.

1. Първата стъпка може да е създаване на "култура на устойчивост" в ИТ отдела. Той трябва да вижда себе си като оператор на критично важна вътрешна инфраструктура. Ръководителите и служителите трябва да са готови да работят извънредно и да посещават центъра за данни и други места докато основната маса служители работи отдалечено. Важна е не само подготовката, но и решителността при приемането на мерки, необходими за борба с кризата.

2. Оценка на достъпните ИТ ресурси. На служителите, преминаващи на дистанционна работа, трябва да бъде осигурено всичко, което им е необходимо. Първата вълна на пандемията хвана ИТ отделите неподготвени и често хората бяха принудени да работят от домовете си на лошо оборудване, докато хубавите компютри и друга техника бездействаха в офисите. Не трябва да се забравя за обновяването на софтуера, включително на компютрите, които са раздадени за ползване у дома.

3. Трябва да се оценят и възможностите на комуникационната инфраструктура. Платформите за отдалечен достъп трябва да могат да поемат всички сътрудници на компанията. В момента често тези решения са предвидени за 20-50% от щата.

4. Извличане на уроци от първата вълна. Първоначалните проблеми често биват забравяни с възникването на по-нови и сега моментът за връщане към тях и взимане на съответните мерки.

5. Актуализиране на плана за осигуряване непрекъсваемостта на бизнеса.

6. Ускоряване на цифровата трансформация на процеси. До пандемията проекти, като например за поръчки през интернет и безконтактни плащания често се оказваха недофинансирани. В момента те могат да са ключови за оцеляването на бизнеса. Виртуализацията трябва да се използва навсякъде, където е възможно.

7. Не на последно място трябва да се обърне внимание на сигурността. По време на пандемията специалистите по ИТ сигурност може да бъдат недостатъчни и от това да се възползват кибер престъпниците.


X