Мениджмънт

5 неща, които CIO искат от разработчиците на приложения (Част 1)

Иван Гайдаров

CIO и ИТ лидерите често са затънали в противоречията на конкуриращите се приоритети по отношение на разработването, подобряването и модернизирането на приложенията. От една страна, те търсят иновации, преживявания, които радват крайните потребители, и гъвкави практики, които позволяват бързото предоставяне на нови бизнес възможности. От друга страна - те са загрижени за нарастването на технически дълг заради нужните гаранции, че приложенията преминават през подходящите проверки на сигурността и тестове на пригодността им в производствена среда.

ИТ ръководителите са наясно с всички нужди на своите разработчици. Повече време за разработване на кода "по правилния начин", повече хора в екипа, по-добро обучение, по-пъргава инфраструктура за разработка, модерни инструменти, по-редовно участие на заинтересованите страни и добре дефинирани приоритети са във всеки един списък. Но въпреки че се съобразяват с нуждите на своите екипи, едновременно с това CIO трябва да имат предвид бизнес реалностите при дигиталната трансформация, бюджетните ограничения и изискванията за съответствие.

От друга страна CIO искат от екипите за разработка на приложения да знаят как да взимат разумни решения относно компромисите, какви стъпки да предприемат, за да гарантират, че разработеното може да се поддържа, и защо сътрудничеството с крайни потребители, заинтересовани страни, архитекти и други ангажирани екипи е толкова важно, колкото самото приложение.

Ето няколко неща, които също така са важни за CIO в работата на разработчиците на приложения.

Балансирайте технически дълг и иновации

Екипите за разработка лесно се улисват в преследване на иновации или скокове около нови технологии. ИТ директорите и ИТ лидерите искат иновации, но също така са загрижени, когато екипите за разработка не се справят с техническия дълг. Здравословната гъвкавост предполага екипи, балансиращи между скоковете през различните етапи, техническия дълг, новите функционалности и оперативните подобрения.

Приоритизирането на agile екипи е задача на собственика на продукта, но ИТ лидерите могат да установят принципи, ако той не успее да приоритизира техническия дълг или ако налага приоритети на различни функции, без да взима предвид препоръчителните иновационни скокове.

CIO също така са реалисти и знаят, че новите внедрения вероятно идват с допълнителен технически дълг. Те разбират, че понякога разработчиците трябва да правят компромиси, за да спазят срокове или да идентифицират по-ефективни възможности за кодиране по време на внедряването. Разумно е да очакваме, че новосъздаденият технически дълг е заложен в изходния код и че екипите се стремят да се справят с него въз основа на приоритетите.

Винаги разработвайте сигурен и удобен за поддръжка код

Екипите за разработка са под значителен натиск да предоставят бързо функции и възможности на крайните потребители. Това със сигурност е една от причините екипите да създават нов технически дълг, но това е лошо оправдание по отношение на разработването на код, който не може да се поддържа удобно или заобикаля стандартите за сигурност.

ИТ лидерите не искат спагети код, нито прекалено сложен код, който изисква напреднали инженери, за да бъде поддържан. ИТ лидерите са отговорни за дългосрочната поддръжка на кода, който доставят, знаейки, че разработчиците и екипите се пренасочват към нови проекти. Те очакват кодът да следва архитектурни модели, стандарти за кодиране, конвенции за именуване, модели на регистриране и обработка на изключения.

Те също така очакват екипите за разработка да си сътрудничат при определянето и развитието на стандарти. Тъй като технологиите, платформите и най-добрите практики продължават да се развиват, организациите не могат да разчитат на архитектите да притежават и да определят всички насоки.

Очаквайте продължение!

X