Мениджмънт

5 съвета за успех в управлението на технологичния бизнес

Иван Гайдаров

Сара К. Уайт, CIO, САЩ

Рамката TBM може да помогне на организацията ви по-добре да координира харчовете за ИТ с целите на бизнеса и така да намали ненужните разходи

За да координират ИТ инициативи с бизнес стратегия, съвременните ИТ ръководители трябва да са уверени, че разходите за ИТ са рационализирани за постигане на организационни цели. Ето как може да помогне рамката за управление на технологичния бизнес (TBM).

TBM е гъвкава рамка за интегриране на ИТ в организацията като цяло. С внедряване на ТВМ компанията може да добие по-добро разбиране за разходите си за ИТ и да намери начини да намали разходите и неефективностите чрез разкриване на ненужните инвестиции, които не са в синхрон с корпоративната стратегия. Компании, които възприемат TBM, могат да постигнат по-голяма прозрачност между ИТ и бизнеса, катоосигуряват твърди данни за ползите на инвестициите в ИТ за цялата организация и за конкретни бизнес цели.

"TBM помага на много хора вътре в ИТ организацията и в бизнес звената да бъдат на една вълна относно харчене, ресурси и приоритети в целия обем на ИТ, казва Джеръд Грийн, генерален мениджър на TBM Council. Това означава разбиране не само на проектното портфолио или капиталовите разходи за ИТ; тя е за управление както на работата на бизнеса, така и на инвестиции за промяна на бизнеса."

Ако искате да интегрирате рамката за TBM в своя бизнес, за да постигнете повече прозрачност за ИТ разходите и харчовете, ето някои съвети, които ще помогнат за по-плавен преход.

Започнете със силно лидерство
За да успеете с TBM, рамката трябва да бъде приета и подкрепена от изпълнителните лидери като "част от корпоративната стратегия", казва Джери Кьостер, CIO на Marshfield Clinic Health System.

"TBM се нуждае от лидери, които разбират нейните принципи и я превръщат в приоритет в организацията. Това означава заделени ресурси за развитие на всяка област на практика и големи усилия за разширяване на практиките извън мениджърите на практики", казва Кьостер, който е изпълнявал ролята на изпълнителен спонсор на внедряването на рамката за TBM в доставчика на здравни услуги в Уисконсин през 2018 г.

Силното лидерство е ключ в установяването на промяната на културата в цялата компания, изисквана от ТВМ, казва Кьостер. В Marshfield Clinic времето е ценно, така че Кьостер и нейният екип се срещат с други отдели и работят заедно с тях, за да "открият печалби, малки и големи, в съществуващите им проекти и работа". Това помага да се разкрие една междуведомствена комуникация и да спести на отделите времето, прекарано в срещи и далеч от работните им места. Освен това дава на Кьостер и нейния екип преки прозрения от първа ръка за това каква технология е необходима за всеки отдел и къде могат да елиминират ненужното.

Разчитайте на гъвкавостта на TBM
Когато внедрявате рамката за TBM, е важно да го направите с план, но не трябва да усложнявате твърде много процеса или пък да възприемете твърде скован подход.

"Не е необходимо да сте планирали всичко, за да преминете напред. Вземете една или две области на ТВМ, където вече имате някакъв опит или някакви заделени ресурси, и продължете. Вземете няколко бързи победи и надграждайте от тук", казва Кьостер.

Тъй като TBM не е скована рамка със строг набор от насоки, можете да използвате това, което работи за компанията ви, и да игнорирате това, което не работи. Ако се затруднявате да решите откъде да започнете, възползвайте се от рамката на други ИТ професионалисти и бизнес ръководители, които са приели ТВМ. Можете да погледнете други компании, за да видите какво е работило за тях, грешките, които са направили, и как можете да заемете от тяхната стратегия, за да създадете своя собствена.

"Това, което разбрах накрая, е, че TBM е изградена върху най-добрите практики на десетки компании и макар че е глупаво да следвате сляпо всичко, също толкова глупаво е и да игнорирате наученото от другите, които са минали по тоя път преди вас. В противен случай ви е предопределено да повторите техните грешки, казва Джери Имхоф, старши вицепрезидент и CIO в Maritz. TBM не е такава перспектива, която не ви позволява да адаптирате неща към вашия бизнес или организация; тя е план, който ви позволява да следвате пътеката, утъпкана от другите преди вас."

Градете върху основите на управлението на разходите ви
За екипа на Кьостер преходът TBM налага някои корекции, но тя отбелязва, че екипът има солиден фундамент. ИТ на Marshfield Clinic от няколко години управлява модел на разходите и нейният екип вече е работил с други бизнес звена, за да създадат подробен каталог на услугите и за да разберат по-добре таксономията на ТВМ, за да "каталогизира и приложи собственост" към приложения, първоначалната работа по таксономия на екипа им даде добро място за старт.

"Кривата на обучение зависи от това къде сте днес. Много компании вече правят големи части от ТВМ. Почти всички включват в бюджета си и предвиждат инвестиции в ИТ. Но те не могат да правят нещата по ефикасен, повтаряем начин, казва Грийн от TBM Council. ТВМ решава това, но започва с проста основа и надгражда с времето."

Изпълнявайте ИТ като бизнес
Рамката за TBM може да помогне на ръководителите да "управляват ИТ като бизнес" според Имхоф от Maritz. При TBM е важно да знаете проблемите и целите на колегите си, за да установите общо съгласие. След внедряване ТВМ ще иска от вас да осигурите опции, които решават тези бизнес проблеми, и да помогнете на организацията си да използва предимствата на технологията ефективно при изпълнение на целите си. Тъй като ИТ отделът се интегрира по-дълбоко в предприятията и ежедневната работа чрез ТВМ, е по-важно да гледате на ИТ като бизнес.

"Това позволява координация в ИТ и извън него в бизнеса. Рамката разбива силозите между ИТ групите. ТВМ дава възможност за подход на портфолио към ИТ стратегията, планирането и инвестициите, като ви позволява да се фокусирате върху инвестиции в области, които носят бизнес стойност, и да не се набляга на онези, които не носят, казва Имхоф. Тя премахва емоцията и субективното мислене от процеса на вземане на решения. Тя предоставя общ език и основа за разбиране между ИТ и бизнеса."

Открийте стойност в общността на ТВМ
Друга полза от възприемането на рамката за ТВМ е, че ще получите достъп до цяла мрежа от други компании и ИТ лидери, които вече са разгънали рамката за ТВМ в своите организации. Нестопанската организация TBM Council, в която членството е безплатно, предлага достъп до проучвания и ресурси, както и нейната членска общност TBM Connect.

За екипа на Кьостер тази мрежа от професионалисти в ТВМ се оказва ценна. "Имаме възможност да черпим от експертизата и опита на тези вътре и извън нашия отрасъл, за да учим от онези, които имат зрели процеси, които са по-напред от нашето сегашно състояние", казва тя.

Получаването на съвет от други ИТ лидери и директори за това как те управляват рамката за ТВМ, какви препятствия са срещнали и какво е проработило за тях може да ви информира за вашата собствена стратегия за ТВМ. "Говорете с други, които са минали преди вас, казва Имхоф. TBM Council може да ви свърже с информационни директори, финансови директори и ИТ директори, които с желание биха споделили опита си с вас, тъй като силата на ТВМ е общността на практикуващите, която е изградена с годините, които продължават да усъвършенстват практиката чрез трудно постигнати уроци."

Превод и редакция Мариана Апостолова


X