Мениджмънт

Аутсорсинг секторът не е това, което беше

Мария Динкова

За който и сектор от икономиката да говорим, определено след миналата година нито една сфера няма да е същата, каквато е била преди пандемията. По отношение на аутсорсинга обаче нещата стоят по малко по-различен начин. Разбира се, кризата не подмина и изнесените услуги, но големите промени в сектора започнаха да се проявяват доста преди нейното начало.

През последното десетилетие България определено се позиционира като една от най-привлекателните дестинации за изнесени услуги в Югоизточна Европа. Това ясно се потвърждава и от индекса на консултантската компания A.T. Kearney - Global Services Location Index, в който страната ни заема 17-о място в света и първо в региона, показват последните данни от 2019. Макар че числата сами по себе си са доста впечатляващи, при едно сравнение с предходните години става ясно, че постепенно България пада в класацията. През 2014 страната ни заема 9-о място, а през 2017 вече е на 15-о. За какво говори всичко това?

Всъщност индексът класифицира 50-те най-атрактивни локации за бизнес услуги по света на база на няколко критерия, които носят различна тежест. Показателите, по които се оценява всяка държава, включват финансова атрактивност, потенциал на работния пазар и квалифицираност на кадрите, бизнес среда и дигитализация. Оказва се, че България е добре позиционирана по отношение на финансовата привлекателност и бизнес средата, но при другите критерии ситуацията се променя.

"Последните години ние в България отчитаме ясно изразена тенденция компаниите в нашата индустрия да развиват и предоставят услуги с висока добавена стойност, както и много собствени продукти, стъпвайки на автоматизацията на процесите и изкуствения интелект. Така че от евтина дестинация ние развихме нашата експертност и предоставяме по-комплексни и сложни услуги. Това неминуемо води до повишаването на цената на нашите услуги и съответно заплатите на по-квалифицираните кадри", обяснява Илия Кръстев, председател на AIBEST и изпълнителен директор на A Data Pro. "Едновременно с това не е тайна, че едно от най-големите предизвикателства пред сектора е ограниченият работен пазар като размер и като потенциал за бързо разрастване. Това всъщност са двата показателя, заради които последните години слизаме по-надолу в класацията. Но също така искам да отбележа, че сме най-атрактивната за аутсорсинг бизнес дестинация в Югоизточна Европа и на 5-о място в Европа след Великобритания, Естония, Германия и Литва."

Новото лице на аутсорсинга
С други думи, през последните години аутсорсинг секторът преживява една сериозна трансформация, изминавайки пътя от ценово ориентиран нискоквалифициран "телефонен" агент до доставчик на услуги с висока добавена стойност. Своеобразната кулминация в този процес беше промяната на името на асоциацията, обединяваща под крилото си компаниите в сектора. От есента на 2019 тя застана пред света със своето ново лице, а именно като Българска асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST).

"Заради промените, които се случиха в сектора, и по-високата добавена стойност на предоставяните услуги и продукти думата аутсорсинг отдавна стана тясна като описание на сектора. Това беше и причината в края на 2019 година да променим името на асоциацията ни на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и в нея липсва думата аутсорсинг", посочва Кръстев. В този смисъл компаниите от индустрията все повече се фокусират върху създаването на иновации, разработването на технологични продукти, както и предлагането на модерни бизнес услуги и решения.

Успехът на сектора се потвърждава и от подробните данни за неговото състояние и развитие, които бяха представени в последния годишен доклад на асоциацията, публикуван през 2020. Размерът на индустрията на изнесените услуги в България възлиза на 2.9 млрд. евро за 2019 г. Кръстев подчертава, че за поредна година се постига двуцифрен ръст, като оперативните приходи нарастват с 19.6%. Също така през 2019 г. секторът формира 5.5% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната в сравнение с 5.2% през 2018 г.

Разглеждайки данните, можем спокойно да кажем, че сферата на изнесените услуги у нас посрещна кризата в изключително добро състояние. Тъй като повечето компании в сектора са високотехнологични, те се оказаха сравнително подготвени за необходимостта от бързо адаптиране към отдалечената работа и виртуалното изпълняване на служебните задължения. Има ли обаче и други последствия, които ще се отразят на аутсорсинг компаниите в България?

Влиянието на ковид кризата
"По отношение на връхлетялата ни пандемия едва ли има сектор в икономиката, за който 2020 година да не бъде определена като предизвикателна. Заради характера на нашата работа и талантливите хора, които работят в индустрията ни, можем да кажем, че секторът ни беше сред най-малко засегнатите от ситуацията. Това, с което можем да се гордеем, е, че изключително бързо успяхме да трансформираме процесите си, да преминем в режим на работа от вкъщи, да преразгледаме и адаптираме портфолиото си от услуги. Бизнесът ни остана стабилен и след първоначалното сътресение, противно на очакванията за спад и загуба на проекти, голяма част от компаниите в сектора отбелязаха увеличение на броя на новите проекти и продукти", коментира Кръстев.


Илия Кръстев, председател на AIBEST

Илия Кръстев, председател на AIBESTУстойчивост и продължаващ ръст са двете положителни тенденции, които категорично бележат аутсорсинг индустрията и към настоящия момент въпреки кризата. Предизвикателства обаче също има - глобалното икономическо забавяне, намаленото търсене и отслабналата инвестиционна активност се отразяват на всички и особено на експортно ориентираните отрасли.

"Основното предизвикателство беше непредсказуемостта на развитието на пандемията. След първоначалното замразяване на проекти по време на първия глобален локдаун основната задача беше запазването на хората, за да не се стига до автоматичното им освобождаване", споделя председателят на асоциацията. Компаниите от сектора обаче се справят отлично с тази трудност, като не се наблюдават масови освобождавания на кадри, нито сериозна промяна в съотношението на служителите на пълно и непълно работно време. По думите на Кръстев добрата новина е, че броят на заетите в индустрията продължава да се увеличава и през 2020. Към август миналата година за сектора са работили 81 хил. души, което е с повече от 3 хил. спрямо 2019. Също така секторът на бизнес услугите и технологиите формира 3,5% от пазара на труда в България, а индустрията генерира 9,3% от всички разходи за заплати в икономиката.

Въпреки положителната тенденция по отношение за запазването на човешките ресурси в аутсорсинг компаниите новата реалност неминуемо налага необходимост за подобряване на уменията. От една страна, това включва придобиване на нови технически такива, например използване на различни онлайн платформи за комуникация и обучения. От друга страна, се налага кадрите да подобрят своите способности ефективно да организират времето и работата си, да поддържат фокуса и концентрацията си самостоятелно. Неслучайно и много компании от сектора избират да работят активно със своите служители и се стремят да им предоставят повече сигурност, дългосрочни възможности за развитие, гъвкави часове за работа и психологическа подкрепа.

Кръстев подчертава, че е трудно обаче да се направи обобщение кои умения ще станат ключови за служителите в аутсорсинг сектора, тъй като в него влиза широк спектър от професии - от ИТ специалисти, през анализатори на данни, HR експерти или хора с финансов бекграунд. "Общовалидните за тях качества са адаптивност, желание за учене и развитие в дадена област, отговорност. Вероятно ще останете изненадани, но всъщност секторът е сред от най-големите инвеститори в образованието на младите хора у нас. И това важи едновременно както за развитие на специфичните познания в дадена област, така за софт уменията", посочва експертът. "Всяка компания има собствена стратегия за развитие, но определено в нашия сектор най-ценният актив са хората. Развитието на тези хора, както и дигитализацията и предлагането на иновативни решения и продукти са от ключово значение за устойчивото развитие на сектора ни."

А сега накъде?
Всяка криза носи своите възможности, а настоящата определено не е изключение от правилото. За Кръстев 2020 е годината на излизане от комфортната зона и макар всички да се фокусират върху негативите от пандемията, ситуацията според него е катализатор на много промени в позитивен контекст. На първо място той посочва ускоряването на дигитализация както в глобален план, така и на локално ниво, което ще доведе до повишаването на конкурентоспособността на икономиката на България като цяло.

Друга тенденция, която вероятно тепърва ще наблюдаваме, е как много компании в световен мащаб преосмислят веригата си на доставки и пренасочват своите операции извън Китай и Азия, опитвайки се да намерят по-голяма предвидимост. "За да минимизират риска, те търсят варианти за диверсификация на доставчиците и бизнеса си. България, от гледна точка на геополитическо положение и като част от ЕС, има възможност да се възползва от това пренареждане на икономическата карта на света", смята Кръстев.

На последно място, макар не и по важност, пандемията дава възможност на компаниите от сектора да разширят своя хоризонт и да потърсят работна ръка в градове и държави извън локациите, където имат офиси. От една страна, това ще подпомогне компании да си осигурят нужните квалифицирани кадри, а от друга, ще разшири географския отпечатък на цялата индустрия.

Като цяло прогнозите за развитието на аутсорсинг сектора са изключително положителни. Предварителните данни на асоциацията за 2020 показват, че се очаква ръстът да остане двуцифрен, като компаниите в сферата на облачните услуги и онлайн плащанията са сред най-бързо разрастващите се през миналата година. В допълнение се предвижда да се запази тенденцията за предлагане на услуги с висока добавена стойност, като фокусът ще бъде върху създаването на собствени продукти, базирани на автоматизацията на процесите и изкуствения интелект.

"Прогнозата към 2022 година сочи, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителният й дял в БВП на страната ще достигне 8.9%", допълва Кръстев. "Българските компании от сектора показаха световно ниво на предоставянето на надеждна, сигурна, непрекъсваема и качествена услуга. Не трябва да пропускаме да капитализираме това предимство и да се позиционираме като предпочитана дестинация за услуги с висока добавена стойност пред европейските компании, за което усилено работим на ниво асоциация."

X