Брой 11

Сигурност Сигурност

Как да се предпазим от SQL инжекция

Джей Ем Поръп, CSO, САЩ Преди да заговорим за това как да се предпазим от SQL инжекция, нека първо обясним какво представлява тя. Инжекцията в езика за структурирани заявки (SQL) е тип атака, която дава пълен контрол на злонамерено лице върху базата...

Денят, в който квантовите компютри ще разбият криптографията

Роджър Граймс, CSO, САЩ Не знаем кога, но то ще се случи: квантовите компютри ще станат толкова мощни, че всички съществуващи защити с криптиране с публични ключове ще бъдат лесно разбивани. Според д-р Марк Джексън от Cambridge Quantum Computing т...

Как да се защитим от изтичане на данни

Изтичането на данни означава поверителна информация да достигне до лица, които нямат легитимен достъп до нея. Такъв е случаят например, когато лични данни, търговски или държавни тайни станат публично достъпни или попаднат в ръцете на конкурентни орг...

Въвеждането на стандарта PCI DSS – предизвикателен и комплексен проект, който си струва да бъде реализиран

Вече 2 години Банка ДСК работи и по мащабен и дългосрочен проект за въвеждане на стандарта за сигурност на картовите трансакции Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Сертификацията по този стандарт налага да бъдат изпълнени...

12 въпроса за ИТ сигурността

Случаите на изтичане на данни стават все по-чести. Това налага корпоративното ръководство да предприеме по-активни действия за контрол върху дейността на мениджърите, на които е възложена отговорността за информационната сигурност. В тази връзка, меж...

Кадрите на отделите по ИТ сигурност - тесни специалисти със широк кръгозор

Очевидна тенденция през последните години е, че много компании по целия свят активно инвестират в подобряването на своята информационна безопасност, за да се защитят от хакерски атаки, мащабите и честотата на които продължават да се увеличават. Спо...

Банка ДСК интегрира усилията за ИТ сигурност и съвместимост с регулативни изисквания

Броят на регулациите и изискванията на законодателството, които организациите трябва да спазват в своята дейност постоянно расте. През последните години това е една безспорна тенденция, а във финансовите институции, тя е най-ясно изразена. Осигуряван...

Вътрешните заплахи - технологиите не могат сами да реши този проблем

Според наскоро публикувано проучване за състоянието на киберпрестъпността, киберзаплахите регистрират ръст, като в същото време опитите за противодействие на тези заплахи остават в по-голямата си част неуспешни. “Организациите демонстрират слаб...

Проекти Проекти

Два иновативни проекта подобряват клиентското изживяване в СЖЕБ

Иван Гайдаров С развитието на технологиите банковият сектор получи в ръцете си редица нови инструменти, с които да оптимизира вътрешните си процеси. То обаче породи и много предизвикателства – навлизане на далеч по-гъвкавите финтех компании, р...


X