Брой 2

Сигурност Сигурност

Виж кой те гледа

Деница Дженева На фона на останалите системи за сигурност през последните години видеонаблюдението претърпя сериозно развитие. От една страна, техническите параметри на камерите значително се подобриха, а от друга, сериозно навлязоха софтуерните п...

Защо биометрията е лошо средство за удостоверяване

Роджър Граймс, CSO, САЩ Много потребители имат прекалено голямо доверие в биометрията. И тук се включват не само собственици на скъпи смартфони и лаптопи, но дори и опитни професионалисти в областта на сигурността. Но въпреки сляпата увереност на мн...

Как да хакнем умна сграда

Джей Ем Поръп, CSO, САЩ Седите си на бюрото с гореща чаша кафе, когато започват да се случват странни неща. Климатикът духа студен въздух във врата ви. Странно, ще си помислите. Отпивате от кафето, но се стряскате от странните стенещи звуци. Тръби...

Проекти Проекти

Акаунт базирана система осигурява интелигентно придвижване във Варна

Деница Дженева Община Варна се намира във втората фаза на превръщането си в умен град. Проектите, които текат в момента в Морската столица, допълват започнатата преди години трансформация, чиято крайна цел е създаването на по-дружелюбна градска сред...

Комуникационната мрежа LoRaWAN открива нови възможности

Иван Гайдаров Вече има много примери за градове и общини, които възприемат концепцията за интеграция на технологични инструменти за управление и контрол на дейностите, свързани с изразходването на енергийни ресурси като ток, вода, газ и улично освет...

НОИ стартира мащабно внедряване на SD-WAN

Деница Дженева Първото цялостно внедряване на Software-Defined Wide-Area Network (SD-WAN) в България се очаква да се случи през тази година. Технологията позволява изграждането на собствена публично-частна мрежа, в която целият трафик остава изцяло ...

За пръв път у нас ГИС се прилага при управлението на индустриална зона

Мария Динкова Географските информационни системи намират приложение в редица сектори на икономиката – като се започне от транспортната индустрия и градоустройственото планиране, премине се през телекомите и компаниите за мрежови услуги и се ...

Платформите за споделяне данни – ключ към интелигентното управление

Мария Динкова Платформите за споделяне на данни са важен крайъгълен камък при интелигентните градове. Очаква се само за пет години броят на свързаните устройства в света да надхвърли 50 милиарда, а натрупаното количество информация до 2020 да се уве...

Умен Бургас

Иван Гайдаров През последните години Бургас се откроява като един от най-напредничавите градове в България. Този стремеж ясно личи както от чисто визуалната промяна на градската среда, така и от непрекъснатите инициативи, свързани с технологични и...

Интелигентният град започва от администрацията

Мария Динкова Днес всичко е интелигентно – като започнем от телефона, минем през колата и дома, а накрая стигнем до града и държавата. Е, поне това е целта. Според данните на Statista през 2015 разходите за създаване на умни градове в глобал...


X