Брой 7

Проекти Проекти

Проект на НАТО отваря врати за българската компания „Бианор“

Технологиите вече са неразделна част от военната индустрия, а големите бюджети, които основните международни играчи отделят за отбрана и разузнаване, им позволяват да инвестират в разработката на решения от последно поколение. И макар подобен подход ...

Сензори и AI в помощ на холандската полиция - но на каква цена

Мария Динкова Холандската полиция отдавна си сътрудничи с технологичните компании, за да повиши своята ефективност и да гарантира по-голяма сигурност на гражданите. В момента основните проекти, по които тя работи, са свързани с намаляване насилието ...

Съответствие и сигурност от следващо поколение

Пламен Софрониев, супервайзор по сигурността в DHL Express Bulgaria Като глобална компания, Deutsche Post DHL Group трябва едновременно да обслужва своите клиенти, да спазва законите, да предвижда заплахите и да разработва и внедрява адекватни м...

Арсенал от методи, технологични решения и добри практики подпомага защитата на информацията в НАП

Боян Ганев, началник отдел “Превенция на финансовата и информационна система” при Инспекторат на НАП Нарастващата зависимост на бизнеса от информационните технологии е общовалидна тенденция. В това отношение Националната агенция за...

ИТ сигурността в компанията е въпрос на вътрешна организация, не на външни решения

Даниел Креков, директор дирекция „Информационна сигурност“ в Банка ДСК През последните години главоломно нарастващата зависимост на бизнеса от информационни технологии налага сериозно пренасочване на инвестиционните потоци към развит...

ИТ проекти за „Нула дефекти“

Огнян Василев, директор по качеството, Integrated Micro-Electronics Inc. За четвърт век съществуване „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ (ИМИ България) трайно затвърди репутацията си на една от най-успешните чужди инвестиции в Бълга...

Аутсорсинг компанията 60К реализира стриктни политики за сигурност

NextGen Firewall система на Barracuda позволява да се изпълняват разнородните ИТ изисквания на клиентите на компанията 60K е BPO (Business Process Outsourcing) компания, която предоставя услуги на големи международни компании. Основана през 2008 г.,...

Облачен дейта център на Групама предоставя надеждни ИТ услуги на бизнеса

Важен аспект при подобен проект е осъзнатото решение да се изнесат възможно най-много ИТ дейности към външни екипи, за да може компанията да се фокусира върху основната си дейност Групама в България е част от френския гигант в застраховането Групама...

Бекъп на потребителските компютри на DHL Еxpress в дейта център на компанията гарантира надеждно съхранение на данните

Двата големи световни центъра за данни на компанията предоставят висока степен на резервираност и централизирано използване на услуги и приложения DHL e световен лидер в логистичната индустрия. Дивизиите на компанията предлагат висококачествени логи...

Информационната защита на клиентите – във фокус за УниКредит Булбанк

От началото на 2016 г. в банката започна реализирането няколко проекта за въвеждане на нови технологични решения, подпомагащи предотвратяването на информационни и кибер заплахи към клиентите Надя Кръстева През последните години организациите от фин...


X