Брой 8

Сигурност Сигурност

Кариери Кариери

доц. д-р инж. Чавдар Колев: ИТ трябва да бъдат най-важният приоритет в университетите

доц. Колев, в каква степен обучението в областта на съвременните CAD/CAM системи и технологии е застъпено във ВТУ „Т. Каблешков“? В програмите на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” обучението по информационни техноло...

Дигитално изграждане на персонални импланти – силата на технологиите

В началото на август в Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София стартира проект BG161PO003-1.2.04-0037-C0001 „Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти&ldq...

Проекти Проекти

„Ваптех“ разработва система за прогнозна поддръжка на ВЕЦ

Мария Динкова Разширяването към нови пазари е основен катализатор на иновации в повечето компании. За да могат да се докажат на световната сцена, организациите трябва да предложат нещо наистина различно, което коренно да промени начина, по кой...

Наши роботи обслужват индустрии на шест континента

Иван Гайдаров Автоматизацията на различни индустриални процеси е една от технологичните сфери, която търпи най-голямо развитие в последните години, и с оглед на моментните тенденции това надали ще се промени скоро. Докато потребителският сегмент на ...

Софтуер на Siemens движи партньорството на „Вимана инженеринг“ с General Motors

CAD моделите значително промениха начина, по който производствената индустрия създава различни части и продукти. Без съмнение навлизането на технологията беше повратна точка за редица сфери, включително за архитектурата, строителното инженерство, авт...

Българска компания създава уникален автожир

Иван Гайдаров С разцвета си в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век ултралеката авиация дава възможност на много ентусиасти да усетят какво е да се рееш на стотици метри над земята. В основата на този разцвет стои автожирът...

„Лидер Маг“ ЕООД преодолява предизвикателствата с модерен CAD/CAM софтуер

Васил Гьошев Фирма „Лидер Маг“ ЕООД е основана през 2006 г. с основен предмет на дейност - изработка и ремонт на части и инструменти за стъкларската промишленост. Предприятието е стратегически разположено в Търговище, където се намират 4...

Модерно CAD/CAM проектиране развива дейността на ELOPAR ООД в желаната посока

Фирма ELOPAR е глобална, бързо развиваща се компания с над десет холдинга по цял свят - Русия, Мароко, Индия, Турция, България и други. Внедряването и автоматизацията на нови решения и системи са основен приоритет за подразделението на фирмата ...

Последователност в използването на продукти за проектиране и производство в Инженеринг ЕАД

Инженеринг ЕАД е дъщерна фирма на ФИЛКАБ АД, водещ производител и доставчик в България и региона на стоки и услуги в областта на електротехниката. Със своя персонал от над 300 души, съвременен производствен комплекс и търговски представителства в Мак...


X