Брой 8

Сигурност Сигурност

Кариери Кариери

доц. д-р инж. Чавдар Колев: ИТ трябва да бъдат най-важният приоритет в университетите

доц. Колев, в каква степен обучението в областта на съвременните CAD/CAM системи и технологии е застъпено във ВТУ „Т. Каблешков“? В програмите на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” обучението по информационни техноло...

Дигитално изграждане на персонални импланти – силата на технологиите

В началото на август в Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София стартира проект BG161PO003-1.2.04-0037-C0001 „Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти&ldq...

Студентите в ТУ София разполагат с пълен набор от модерни CAD/CAM инструменти

През Центъра за виртуално инженерство на Техническия Университет преминават около 300 студенти годишно. В рамките на редовните курсове те изучават водещите програмни продукти за целите на машиностроенето CAD/CAM технологиите отдавна присъстват в...

Специализираният софтуер – част от съвременното обучение на строителните инженери

Програмните продукти DC-Software и Plaxis присъстват в курсовете провеждани от катедра “Геотехника” на УАСГ Катедра “Геотехника” на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) запознава студент...

За приликите и разликите между готвенето, писането на машина и компютърното проектиране Размисли относно изучаването на програмни продукти

Един от основните въпроси при обучението във всяка област е свързан с методиката и подхода при преподаването. Преподавателят следва да си отговори на основни въпроси: - Каква да бъде последователността на поднасяне на знанията? - Какв...

Проекти Проекти

Софтуер на Siemens движи партньорството на „Вимана инженеринг“ с General Motors

CAD моделите значително промениха начина, по който производствената индустрия създава различни части и продукти. Без съмнение навлизането на технологията беше повратна точка за редица сфери, включително за архитектурата, строителното инженерство, авт...

„Ваптех“ разработва система за прогнозна поддръжка на ВЕЦ

Мария Динкова Разширяването към нови пазари е основен катализатор на иновации в повечето компании. За да могат да се докажат на световната сцена, организациите трябва да предложат нещо наистина различно, което коренно да промени начина, по кой...

Наши роботи обслужват индустрии на шест континента

Иван Гайдаров Автоматизацията на различни индустриални процеси е една от технологичните сфери, която търпи най-голямо развитие в последните години, и с оглед на моментните тенденции това надали ще се промени скоро. Докато потребителският сегмент на ...

Българска компания създава уникален автожир

Иван Гайдаров С разцвета си в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век ултралеката авиация дава възможност на много ентусиасти да усетят какво е да се рееш на стотици метри над земята. В основата на този разцвет стои автожирът...


X