Брой 9

Сигурност Сигурност

Безоблачно в облака

Иван Гайдаров Безспорните преимущества на облачната технология мотивират компаниите да изнасят все по-голяма част от оперативните процеси и критичната си инфраструктура към външни доставчици. Според Gartner центровете за данни в облака ще обраб...

Срещани трудности при взаимодействието на облак с облак

Не всички се чувстват комфортно със засилената миграция на бизнес приложения и решения за информационна сигурност в облака. Ясно е, че големите доставчици на облачни пространства имат отлична инфраструктура, но все още това не е повод за спокой...

Големите масиви с данни предизвикват институциите да защитят правото на личен живот

В CIO 7/2014 [1] разгледахме някои основни проблеми, свързани с неприкосновеността на личния живот, които възникнаха след появата на големите масиви с данни (Big Data). В тази статия ще се спрем на въпросите, които тази проблемна област поставя пред ...

Рискове в “облака” – предизвикателства и решения

Преходът към cloud технологии носи ползи, но и нови опасности, свързани с информационната сигурност. Затова всяка компания, която обмисля въвеждането на облачни технологии трябва да отдели специално внимание на анализа на потенциалните рискове и ...

Рискове при използване образи на виртуални машини в облака

„— Шюри! Възкликна той. Спомни си Шюри, когато чудовището се събуди и изчезна… Помниш ли? Капитан Горсид не можа да застави твоите помощници да унищожат локаторите. Ние така и не ги попитахме защо закъсняха. Питай ги! П...

Кариери Кариери

5 иновативни стратегии за наемане на ИТ специалисти

Липсата на достатъчно ИТ специалисти може да навреди на бизнеса ви по няколко начина – и не само защото прави работата на мениджъра "Човешки ресурси" много по-трудна. Проучване на CompTIA показва, че това води до намаляване на ефективност...

Техническият университет – София, проведе успешни втори пилотни експерименти по проект TeSLA

Д-р Малинка Иванова Техническият университет – София (ТУС), като партньор в проекта TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning - http://tesla-project.eu) участва в проучванията по разработване на система за онлайн изпитване...

5 аксиоми за управлението на кадрите, които вече не са валидни

Съвременната компания трябва да прилича по-скоро на група от джаз музиканти, отколкото на бюрократична организация в стила на популярните комикси за Дилберт (които напомнят за не добре синхронизиран военен оркестър). Както Скот Адамс отбелязва в една...

ИТ ръководителите коментират новите реалности в пазара на труда

Ключът за задържане на "качествените" ИТ кадри се крие в намирането на баланс между адекватното за работата им заплащане, предлагането на професионална и лична перспектива за развитие, и не на последно място в издигането на ИТ ролята от поддърж...

2016 – нов рекорд в недостига на ИТ специалисти

Надя Кръстева Недостигът на ИТ специалисти в българските организации през 2016 г. достига най-високите нива за последните 7 години, установи традиционното проучване на сп. CIO “7 въпроса за ИТ кадрите”, проведено през септември, ср...


X