Облачни Технологии

Проектозакона за достъп пространствените данни е публикуван за обсъждане

CIO Media

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС/ публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за достъп пространствените данни. Законът прилага изискванията на директивата INSPIRE за създаване на общоевропейска инфраструктура за пространствена информация.
Срокът за въвеждане на директивата бе 15 май 2009 г, но законът не беше разгледан от предишното правителство. МТИТС подготви и съгласува проекта, с което отговори на предупреждението на Европейската комисия за неспазен ангажимент.

Държавните администрации, които работят с пространствени данни като  транспортни мрежи, селскостопански, горски и градски кадастър, водни територии, геология, планирането на териториите, ще предоставят информацията си в национален портал, който ще се свързва с единна европейска информационна структура, предвижда законът.  Тези данни ще бъдат описвани и поддържани по единни европейски стандарти, което ще улесни използването им от всички държави-членки на Европейския съюз.

Директивата за пространствена информация INSPIRE има за цел да подпомага правителствата при подготовка на политики в областта на екологията; управлението при бедствия и аварии; опазването на живота и здравето на хората. Информационната структура за пространствените данни може да се използва и от гражданите и бизнеса.

Хронологично проектозаконът предвижда създаване на Координиращ орган за пространствени данни, информационен масив, Национален портал и национална база от данни до 2012 година. Крайният срок за страните-членки на ЕС напълно да хармонизират всички 34 тематични области на данни в съответствие с изискванията на директивата, е 2017.

X