Облачни Технологии

Wi-Fi Location ще позволява по-добро локализиране на закрито

CIO Media

Wi-Fi Alliance стартира новата си програма за Wi-Fi гарантирано местоположение, която трябва да доведе до подобряване навигацията вътре в сгради, а и, както се подразбира, ще може да се използва за намирането на хора при извънредни ситуации, съобщава FierceWireless.


Wi-Fi Location ще позволява локализиране на закрито


Wi-Fi Location използва подхода „време на полет“ (TOF), дефиниран от протокола FTM в IEEE стандарт 802.11-2016. Wi-Fi Location предоставя точност до метър и може да се използва при спасителни действия или всичко, изискващо точно локализиране, според Кевин Робинсън – вицепрезидент по маркетинга във Wi-Fi Alliance.

Точките за достъп може не само да предоставят своите координати, но също адрес и номер на етажа. Затова може да се каже, че всяка точка на достъп може да бъде конфигурирана да съобщава своето местоположение и тази информация може да бъде предоставяна на клиента.

Това отговаря на големия въпрос - кога ще може диспечерът да определи от кой етаж идва обаждането, например, при позвъняване от мобилен телефон във висока сграда. Днес много подходи използват височината, но голяма част от тази комплексност се премахва с Wi-Fi Location, отбелязва Робинсън.

От години откриването на извършващ безжично обаждане човек в сграда беше проблем за първите пристигнали на място спасители. Клетъчните мрежи и GPS използват височината в метри над морското равнище като вертикално измерване, отбелязват от Wi-Fi Alliance. Макар това да е точно измерване, за крайните ползватели е трудно да приложат това измерване към своето местоположение в сградата, например номера на етажа в сградата.

Освен спасителните служби, приложението на Wi-Fi Location ще е възможно за подобрена навигация на закрито, умни градове, управление на мрежи, управление на активи, виртуални заграждения и хиперлокален маркетинг.

Разбира се, ще мине време преди тази новост да стане широко разпространена, тъй като изисква като инфраструктура, така и подкрепа от клиенти. 


X