Облачни Технологии

IDC: Разходите за облачна ИТ инфраструктура са нараснали до $32.6 млрд

CIO Media

Според данни на IDC, приходите на търговците от продажби на инфраструктурно оборудване (сървъри, памет, мрежови комутатори) за облачни информационни технологии, включително обществен и частен облак, са нараснали с 9.2% на годишна база до 32.6 млрд. долара през 2016 година, а приходите им за четвъртото тримесечие (4Q16) са се увеличили със 7.3% до 9.2 млрд. долара, съобщава Help Net Security.


IDC: Разходите за ИТ инфраструктура са нараснали до $32.6 млрд


Продажбите на инфраструктура за ИТ облак като дял от световните ИТ разходи са се покачили до 37.2% през 4Q16, което е увеличение спрямо 33.4% година по-рано. Приходите от продажби на инфраструктурно оборудване за частен облак са се увеличили с 10.2% до 3.8 млрд. долара, а за обществен облак с 5.3% до 5.4 млрд. долара. За сравнение, приходите от традиционна ИТ инфраструктура са намалели с 9.0% на годишна база през четвъртото тримесечие.

Ръстът при инфраструктурата за частен облак се дължи на мрежови комутатори с 52.7% увеличение спрямо предходната година, следвано от сървъри 9.3% и памет 3.6%. Ръстът при обществения облак също е главно благодарение на мрежови комутатори с 30.0% спрямо предходната година, ръст от 2.4% се наблюдава и при сървърите, но при паметта има спад с 2.1%. При внедряването на традиционни ИТ, най-голям е спадът при запаметяващите устройства 10.8%, следвани от 9.0% при сървърите и 3.4% при мрежовите комутатори.

„Растежът се е забавил до едноцифрови стойности през 2016 г. на пазара на инфраструктурата за облачни информационни технологии, а нарастването на хипер мащабните облачни дата центрове продължава да е на пауза“, казва Куба Столарски, директор проучвания „Изчислителни платформи“ в IDC. „Обновяванията на мрежите продължават да са във фокуса на разгръщането на обществен облак, след като мрежовата честотна лента се е превърнала в най-голямата трудност в облачните дата центрове. След известно забавяне за някои хипермащабни, обновяването и разширяването на дата центрове се очаква да се ускори през 2017 година, изградено върху ново поколение хардуер, основно използвайки архитектура Skylake на Intel“, допълва той.

Регионална перспектива

От гледна точка региони, приходите на търговците от продажби на облачна ИТ инфраструктура са нараснали най-бързо в Япония с 42.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., следвани от Близкия Изток и Африка с 33.6%, Канада - 16.6%, Запада Европа 15.6%, Азиатско-тихоокеански регион 14.5%, Централна и Източна Европа 11.6%, Латинска Америка 9.9% и САЩ 0.1%.


X