Облачни Технологии

Hewlett Packard Enterprise създава магазин с приложения за индустрията

CIO Media

Hewlett Packard Enterprise (HPE) предлага начин, по който само с шест клика да се разгърнат новите производствени изпълнителни системи (MES). От компанията искат да улеснят работата на продуктовите мениджъри, така че разгръщането на новия софтуер в производството да бъде толкова олекотено, колкото е и при мобилните телефони.

Идеята е да се опрости интегрирането на новите MES с ERP и PLM системите, като се използват инструментите за разгръщане, базирани в облачното пространство.

За да се осъществи това, компанията планира да сложи модерен хардуер при производството, свързвайки го с магазин за приложения, базиран в облачното пространство – подобно на мобилен телефон за предприятието, но по-голям.

Това ще предостави на продуктовите мениджъри достъп до последните IoT, машинното обучение, добавената реалност и аналитичните технологии, което може да позволи на предприятията да създават така наречените “дигитални клонинги” на всеки продукт, който те произвеждат. Тези модели записват всичко, което се случва с един продукт, докато той се движи по производствената линия, и могат да помогнат при управлението на инвентара, контрола по качеството и преработването на дефектните продукти.

Всъщност около две трети от първоначалните 60 приложения в магазина нямат нищо общо с IoT, те са свързани с това как да се управлява съответното предприятие.

Някои ИТ мениджъри могат да се притесняват, че този магазин за приложения ще доведе до неконтролирано масово използване на облачния изчислителен модел във важната област на корпоративната инфраструктура. Има обаче няколко причини те да не се безпокоят за това.

Макар че разгръщането на приложенията започва с посещение на Express App Platform, самите приложения се разгръщат и работят не в облачното пространство, а в инсталациите, в рак с хиперконвергирани сървъри HPE Simplivity 380. Те могат да бъдат поставени в климатизирани помещeния за сървъри в самите предприятия или в един от модулните центровете за данни на HPE.

Освен това началната цена вероятно е над лимита на повече корпоративни кредитни карти. Около половин милион евро е цената на базова система, управляваща около 150 варианта на операционни системи. Засега от HPE предлагат системата в Европа, Близкия Изток и Африка, глобалното ценообразуване и достъпност ще бъдат обявени по-късно тази година.

Също така ИТ служителите не трябва да се опасяват, че ще бъдат изместени, тъй като HPE иска да работи с ИТ отделите във фирмите, а не да ги заобикаля. Когато тези сървъри Simplivity първоначално се настройват, те ще се нуждаят от вътрешни IP адреси, а поддържаните от тях приложения ще трябва да получат достъп до съществуващите корпоративни системи. Има обаче доста повече неща за изпълнение освен “шестте клика”, за които от HPE подчертават.

HPE се надяват да разделят задълженията на служителите в ИТ отделите и в производствените отдели. В производствените отдели фокусът е на системно ниво – те ще разберат как приложенията да се свържат, но няма да разберат сложността на разгръщането на приложенията в производствената среда. В тази връзка компанията предлага ремонт и поддръжка за период от три до пет години. Pointnext, новото име на компанията за технически услуги на HPE, се грижи за интеграцията и поддръжката.

В бъдеще HPE се надява да има не само ИТ екипи, но също така служители, отговарящи за създаването на инструменти за предприятията. От компанията се надяват някой ден фирмите да могат да бъдат снабдени с нова продуктова линия, която да се контролира от рак от сървъри на HPE, на които необходимият софтуер ще може да се сваля и преконфигурира.


X