Облачни Технологии

Хибридните облачни архитектури – примерите на Amazon, Microsoft и Google

CIO Media

Какво представлява хибридният облачен изчислителен модел?

Макар че не съществува единна дефиниция за хибриден облачен изчислителен модел, вероятно най-подходящо е определението на Националния институт за стандарти в технологии:

Хибридната облачна инфраструктура е съставена от две или повече отделни облачни инфраструктури (частни, обществени или публични), които остават самостоятелни, но са свързани чрез стандартизирана технология, която позволява пренасянето на данни и приложения.

Като цяло широко е приета идеята, че хибридният облачен изчислителен модел означава частното и публичното облачно пространство да се управляват като едно или поне да съществуват инструменти за управление на двете среди. Всъщност има много видове хибридни облачни пространства.

Хибридни облачни архитектури

Ако дадена компания има повече от една облачна среда (обществена и частна), то тогава ще бъде полезно, ако организацията има платформа за управление, която да обхваща тези среди. Отделното им управление може да създаде ненужно дублиране на усилията и на потенциалните рискове за сигурността. Съществуват няколко начина, по които да се изгради хибридно облачно пространство.

Софтуер за управление на хибридното облачно пространство

Редица стартъп компании и утвърдили се доставчици на инфраструктура за управление разработват софтуер, който позволява на потребителите централизирано да ръководят както инсталационната, така и облачната инфраструктура. В една конзола, виртуални машини, сторидж, бази данни и други ресурси могат да се въртят независимо от това дали са в центъра за данни на компанията или в общественото облачно пространство.

Експертите напомнят, че в началото се е очаквало хибридното управление да се развива много по-бързо, отколкото се е случило в действителност. Според някои специалисти към момента то може да се използва за управление на ресурсите в публичния облак и в инсталациите, като се прилагат APIs и инструменти на самите платформи. Много от тези софтуерни системи започват да се фокусират върху специфични задачи като контролиране на разходите или разпределение на ресурсите.

Инфраструктурата като услуга

Друг начин да се създаде хибридно облачно пространство е да се разшири инсталационното присъствие в публичния облак или обратното и да се свържат публичните облачни ресурси с центровете за данни. През последните няколко години известните облачни доставчици на инфраструктури като услуги (IaaS) значително улесниха този процес.

В тази връзка компании като VMware, Red Hat, Hewlett Packard Enterprise, Cisco, Dell и IBM позволяват на своите клиенти да управляват публичните си облачни услуги. Междувременно доставчиците на IааS създават връзки между своето публични облачно пространство и центровете за данни на клиентите.

Платформата като услуга

Много организации използват платформата като услуга (PaaS). Примерите за PaaS включват Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift, IBM Bluemix и Apprenda. Повечето PaaS софтуерите могат да работят в инсталациите на клиентите, намиращи се в частни среди или в основния публичен облак на IaaS. PaaS автоматично конфигурира инфраструктурните ресурси в тези среди, превръщайки ги в платформа за хибридно облачно пространство.


Хибридните облачни архитектури – примерите на Amazon, Microsoft и Google

© CIO Media, Cio.bg

Подходите на AWS, Microsoft и Google за хибридния облак

Въпреки първоначалното си нежелание през последните години основните доставчици на IaaS приеха да интегрират своите публични облачни инфраструктури с инсталационните ресурси на своите клиенти. Доставчиците създават инструменти, които работят в тези среди, и същевременно си партнират с компании, които поддържат силни връзки с фирмените центрове за данни.

Amazon Web Services (AWS) – се смята за основния доставчик на публично облачно пространство. В началото AWS не се представяше на пазара като компания за хибриден облак, а вместо това фокусът беше върху публичните облачни възможности. През последните години AWS създаде инструменти като Amazon Storage Gateway, AWS DirectConnect и CodeDeploy. Може би най-важната стъпка на AWS в подкрепа на хибридния облак беше партньорството с VМware, което беше обявено през 2016 г.

Microsoft Azure – от трите най-големи доставчици на облачно пространство към момента Microsoft в най-голяма степен се рекламира като компания за хибридни облачни услуги. Хибридна облачна платформа на Microsoft се нарича Azure Stack. Тя работи като публичния облак Azure, но е разположена в инсталациите на клиентите. Microsoft позволява много от неговите инструменти за софтуерно управление да бъдат достъпни в инсталациите, включително Active Directory, както и широк набор от SaaS приложения, сред които Office 365 и Outlook.

Google Cloud Platform в началото Google също развива предимно своя публичен облак. След като компанията назначава бившия CEO на VМware, вниманието се фокусира все повече върху хибридното облачно пространство. Най-добрата илюстрация за тази промяна е партньорството с Nutanix, което позволява на клиентите да използват приложения в инсталациите и в публичния облак. Освен това Google има сключено партньорство с VMware.


X