Облачни Технологии

3 нови облачни технологии за компаниите

CIO Media


Предприятията напоследък отделят все по-голямо внимание на облачното пространство, особено на публичния облак Amazon Web Services (AWS).

Управление на облачни ресурси, базираното на политики

Управлението на облачни ресурси, базираното на политики, представлява способността да се поставят правилата за управление около разположените в облака ресурси, като сторидж, изчисления, сигурност и APIs.

Подобни начини за управление не бяха популярни, когато общият брой на ресурсите беше между 100 и 500. Но сега, когато много компании управляват по повече от 10,000 ресурса и това обхваща едва 20% от тяхната работа в облачното пространство, то нуждата от нов начин за управление е очевидна.

Проактивна облачна сигурност

Проактивната сигурност в облака е способността на системите за сигурност да реагират динамично на заплахите и опитите за проникване. AWS и други доставчици на публични облачни услуги знаят, че модерните системи за сигурност са единственият начин, по който компаниите напълно ще се доверят на облачното пространство. В тази връзка може да се очаква, че AWS и техните партньори винаги ще изпреварват търсенето, използвайки автоматичните подходи.

Целта тук е проста: трябва да се гарантира такава облачна сигурност, при която информацията в публичния облак е по-защитена, отколкото тази в центровете за данни на организациите. Скорошните пробиви в сигурността на няколко правителствени агенции са доказателство, че информацията в инсталациите не е напълно защитена от хакери.

Интелигентно управление на облака

При интелигентното управление на облака става дума за динамичните и автоматизирани отговори на задачи, свързани с управлението – например, управление на ресурсите, разходите и сметките.

Макар че съществуващият набор от инструменти е добър, той винаги може да се усъвършенства. И това определено е една недостатъчно развита област, в която може да се очаква, че AWS и техните партньори бързо ще навлязат. Освен това вероятно Microsoft и Google също ще предложат свои решения.


X